Ökning av hjärntumörer i Danmark

publicerad 30 april 2015
Atypisk teratoid rhabdoid tumör.

År 2003 skedde det ett trendbrott för antalet fall av hjärntumör i Danmark. Sedan dess har ökningen varit 55 procent.

För Sverige är statistiken helt annorlunda: I början på 90-talet hade Sverige fler fall än Danmark. Nu har vi lika många trots vår större folkmängd.

En förklaring kan vara att alla fall i Sverige enligt Socialstyrelsen inte registreras till Cancerregistret. En annan kan vara att att det görs färre patologiska undersökningar (vävnadsprov). Strålskydds­myndigheten använder dock den statistiken som argument för att mobiltelefonen inte innebär några hälsofaror, skriver Strålskydds­stiftelsen, som har bildats för att ge information om riskerna, i ett pressmeddelande.

År 2011 klassades mobilstrålning som möjligen cancerframkallande av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC. Två år senare kunde svenska forskare visa att den borde klassas som cancerskapande för människor, i klass med asbest och dioxin.

Strålskyddstiftelsen vill se mer information, varningsmärkning på mobiltelefonerna, få ett förbud mot marknadsföring till barn, och få en omedelbart stopp för mobiltelefoner, trådlösa datorer och nätverk på förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!