Kritiserade coronavaccineringen

Nytt larm: Coronavaccinerna kan orsaka hjärtinflammation

publicerad 12 juli 2021

Nya allvarliga biverkningar ifrån coronavaccinerna har nu upptäckts. EU:s läkemedelsmyndighet EMA har nu sett att vaccinen från Pfizer-Biontech samt Moderna misstänks kunna orsaka hjärtinflammation vilket kan leda till livshotande tillstånd. Yngre män är särskilt drabbade.

I förra veckan meddelande Läkemedelsverket att man i Sverige fått in över 50 000 rapporter om biverkningar och att minst 250 svenskar misstänks ha dött som en följd av de kontroversiella coronavaccinen.

Till de mer graverande uppgifterna hör att inte ens en tiondel av de hittills inrapporterade fallen hunnit utredas. Trots detta pågår massvaccineringen runt om i landet på högvarv.
Nu kommer nya larm om allvarliga biverkningar från EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Man har upptäckt att coronavaccinen från Pfizer-Biontech samt Moderna misstänks kunna orsaka hjärtinflammation. Detta kan leda till ett livshotande tillstånd och dödsfall. Om patienten får vård i tid försöker man ofta behandla med antiinflammatoriska läkemedel och syrgas.

Symtomen som sprutorna misstänka orsaka i de aktuella fallet inkluderar andfåddhet, hjärtklappning och bröstsmärtor. Hjärtsyndromen inträffar oftast två veckor efter andra dosen,…


 


Liknande artiklar: