Mångdubbling av barn som vill byta kön

publicerad 12 september 2016

Antalet barn som vänder sig till sjukvården för att utreda sina könsidentiteter i hopp om att kunna byta kön har mångdubblats de senaste åren. På Astrid Lindgrens barnsjukhus hade man fem fall 2012 och 116 fall tre år senare, en siffra som kan komma att fördubblas i år.

Louise Frisén är barnpsykiater vid enheten för könsidentitetsutredningar på sjukhuset och säger till SVT att antalet remisser kommer att öka ytterligare under 2016 och beräknas landa på omkring 200 när året summeras. Hon poängterar också att de som hör av sig oftast är barn och unga med psykiska problem och ohälsa.

Enligt SVT är forskarna förvånade över att så många väljer att byta kön idag jämfört med för bara några år sedan. Teorier som lyfts fram är att toleransen för könsbyten skulle ha ökat eller att kunskapen inom området har blivit större.

Noterbart är också att det är betydligt fler flickor än pojkar som vill byta kön. Förra året handlade det om 94 flickor och 22 pojkar. Varför skillnaderna är så stora är också oklart, enligt Louise Frisén.

På sociala medier, som Twitter och Facebook, kallas fenomenet bland annat för kulturmarxistisk barnmisshandel av skribenter som menar att extrem politisk propaganda och indoktrinering förvirrar många barn och gör dem osäkra i sin könstillhörighet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!