Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv

Coronavirusets spridning

Sjukvårdsinrättningar över hela världen står inför den största prövningen i modern tid, och coronaviruset riskerar att skörda tiotusentals – om inte miljoner – människoliv. Sjukvården står i dag helt utan svar på viruset och tvingas arbeta nästan uteslutande med intensivvård, men kolloidalt silver är ett medel som potentiellt skulle kunna rädda tiotusentals liv och göra att vi slipper stänga ned hela samhällen. Sjukvården skulle kunna pröva denna effektiva virusdödare, och tiden är knapp.

publicerad 21 mars 2020
- av Markus Andersson
Kolloidalt silver produceras storskaligt i Norden och skulle snabbt kunna sättas in i kampen mot coronaviruset.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Coronaviruset sprider sig som en löpeld över världen på grund av den höga luftburna smittsamheten. Viruset tar sig in via slemhinnorna och ned i de nedre luftvägarna och kan då börja angripa lungvävnaden, vilket orsakar dödlig lunginflammation hos de drabbade.

Genom att kombinera oralt intag av kolloidalt silver tillsammans med inandning av silverjoner via respiratorer och nebulisatorer får silvret möjlighet att snabbt angripa viruset

Genom att kombinera oralt intag av kolloidalt silver tillsammans med inandning av silverjoner via respiratorer och nebulisatorer får silvret möjlighet att snabbt angripa viruset och kan potentiellt hindra livshotande skador på organen. I kombination med intravenöst intag av starka doser C-vitamin får intensivvårdspatienter troligen de bästa förutsättningarna som finns för att överleva i ett sådant läge.

Detta måste testas omgående för att kunna rädda liv.

Elektrokolloidalt silver är silverjoner finfördelade i vatten. Tack vare modern tillverkningsteknik kan man även få de metalliska partiklar som bildas i lösningen att inte bli större än några få nanometer. Det ökar avsevärt silvrets förmåga att nå viruspartiklar och att även tränga in i bakterier, till exempel i lunginflammationsskapande pneumokocker. Väl inne i bakterierna stryps bakteriernas cellandning så att de kvävs. Även viruspartiklarna inaktiveras och blockeras effektivt av silvret.

Det är känt inom vetenskapen att silverjonen har antimikrobiella egenskaper

Det är känt inom vetenskapen att silverjonen har antimikrobiella egenskaper, och silverbaserade vattenreningsprodukter används bland annat på fartyg och på NASA:s rymdfärjor. Silver i vattenreningssammanhang är alltså väl etablerat och säkert. Silver används även av den svenska sjukvården vid sårbehandlingar. Då handlar det om kompresser som är indränkta med silversalter.

Tack vare den elektrokolloidala tekniken finfördelas jonerna så mycket att det krävs en ytterst liten mängd silver för att få effekt. Modernt kolloidalt silver säljs med en koncentration på endast 10 ppm (parts per million). Kroppen omsätter silvret relativt snabbt, och man har sett att silverjonerna rensas ut via både njurar och lever. Mellan 90-99% av silvret är utrensat redan någon dag efter själva intaget.

Det finns inga studier som tyder på att så låga intag av kolloidalt silver som skulle kunna vara aktuellt i samband med virusbehandlingar orsakar några skador i kroppen.

De rykten som florerar om riskerna för argyria, som är namnet på en missfärgning i huden, är inte aktuella vid normalt oralt intag av kolloidalt silver med en så pass låg koncentration som 10 ppm och med en silverjonstorlek på bara en fjärdedels nanometer, då dessa inte stannar i kroppen. De få fall av argyria som har observerats har endast uppstått vid bruk av silversalter, till exempel silvernitrat och silverperklorat.

Studier har dock visat att kolloidalt silver har mycket god effekt på både virus, bakterier, svamp, encelliga protozoer av typen amöbor och encelliga parasiter, till exempel plasmodium.

Förutsättningarna för goda effekter av kolloidalt silver på coronaviruset är mycket stor. Om det orala intaget av kolloidalt silver kombineras med citrus och alkohol luckras viruspartiklarnas lipidskikt upp, och silverjonerna får lättare tillgång till virusets inre.

Den som vill ta eget initiativ för att försöka rädda sitt eget eller sina anhörigas liv kan enkelt köpa kolloidalt silver via hälsokostbutiker

Den som vill ta eget initiativ för att försöka rädda sitt eget eller sina anhörigas liv kan enkelt köpa kolloidalt silver via hälsokostbutiker och inta det både förebyggande och vid befarad smitta. Mindre nebulisatorer kan köpas på nätet och användas för att möjliggöra inandning av silverjonerna vid befarad virusinfektion i lungorna. C-vitamin kan också intas oralt vid hemmabruk fördelat på några gram per dag, vilket väsentligen stärker immunförsvarets förmåga att själv bekämpa viruset och är bredvid D3-vitamin och fiskoljor troligen det bästa naturliga skyddet att tillgå i virustider. Natriumaskorbat är det som är minst surt av de olika C-vitaminpreparaten.

Den mängd av medlet som krävs för varje patient för att ta kål på viruset i kroppen vid infektion är sjukvårdens sak att nu utvärdera, men vid förebyggande bruk kan en matsked kolloidalt silver morgon och kväll göra skillnad tillsammans med 5-15 ml alkohol och lite koncentrerad citrusjuice. Alkoholen kanske kan väljas bort, men vid bekräftad virusinfektion av det allvarligare slaget behöver intaget av kolloidalt silver troligtvis höjas kraftigt för att få önskad effekt.

Vi har inte råd att vänta. Nära och käras liv står på spel. Sjukvårdspersonal tar stora risker då de jobbar med smittade patienter och kan snart stå utan skyddsutrustning. I Italien kräver coronaviruset hundratals liv per dag. Där smittas och dör även vårdpersonal i ganska hög utsträckning. Det är en utveckling som vi kanske kan förvänta oss här i Sverige inom loppet av någon eller några veckor.

Rädslan för att smittas riskerar även att knäcka hela vår ekonomi och leda till massarbetslöshet och depression, något som kanske skulle kunna undvikas helt om kolloidalt silver användes förebyggande på bred front.

Läkemedelsverkets snäva kriterier och beroende av läkemedelsindustrin får inte hindra att vi testar ett av få tillgängliga ofarliga medel som kan rädda liv under en pandemi av det värsta slag som den moderna världen skådat.

Det kolloidala silvret måste ges en chans – och det väldigt snart.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!