Hälsa

Forskning på psilocybin kan leda till bot för psykiska sjukdomar

Den mexikanska svampen Psylocybe Mexikana som först användes av forskare för att isolera psilocybin.

Efter nya upptäckter hoppas forskare nu genom världens första centrum för psykedelisk forskning hitta effektivare behandlingsmetoder för depression, posttraumatiskt stressyndrom och anorexia.

Psykedelisk medicin och framförallt psilocybin får allt större uppmärksamhet i forskarvärlden. Imperial Center for Psychedelic Research är det första centret i världen med fokus på detta medicinska område och lanserades i slutet av april i år. Beläget vid anrika Imperial College London, kommer man att bygga sitt fortsatta arbete på redan tidigare genomförd forskning inom området och har finansierats med mer än tre miljoner pund från olika donatorer.
Psilocybin, med den kemiska summaformeln C12H16N2HPO4, är ett aktivt ämne i psykedeliska svampar som tillhör gruppen tryptaminer. Den psykiska effekten av ämnet sägs delvis likna effekten av LSD, med skillnaden att det är kortare i jämförelse – omkring sex timmar. Fokus för forskningen ligger – vid sidan av psykedeliska medels effekter på tillstånd som depression, psykisk sjukdom och anorexia – även att i bredare bemärkelse studera människans medvetande.

Varje steg av efterforskningen har visat att psykedelisk terapi, förutsatt att det görs säkert och professionellt, har betydande potential att behandla ett antal mycket allvarliga hälsotillstånd, säger Dr. Robin Carhart-Harris som leder centret.

Nya studier har påbörjats under året i det nyöppnade centret för att jämföra behandling med psilocybin och konventionella antidepressiva läkemedel. Under nästa år är målet att påbörja ytterligare en studie, för att undersöka huruvida samma ämne skulle kunna behandla anorexia.


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 

Källor:
Imperial College London
Newsvoice/TV Helse

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!