Brister i vedertagen infarktdiagnos

publicerad 17 september 2013

Den metod som idag oftast används för att fastställa en hjärtinfarkt riskerar att missa patienter som kommer in sent till sjukhus, enligt en studie vid Sahlgrenska akademin, som enligt forskarna kan förändra hur hjärtinfarkter diagnostiseras.

I dag tas en serie blodprover för att mäta halten av Troponin T. Såväl ökade som minskade halter av ämnet kan tyda på en infarkt. Men enligt studien uppvisas att 25 procent av patienterna med hjärtinfarkt inte visade någon signifikant förändring av halten Troponin T i blodet under de första timmarna. I prover som tagits flera veckor efter infarkten hade dock värdet sjunkit markant.

Tolkningen blir att Troponin T-nivåerna ökar snabbt efter infarkten. För den som kommer sent till sjukhuset kan värdet ha nått sin maxnivå, varpå det inte uppmäts någon höjning mellan blodproven.

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!