Staten konfiskerade 98-åriga Adas livsbesparingar

publicerad 12 juni 2020
- av Markus Andersson

Ada hade tillsammans med sin make sparat ihop 200 000 kronor som de ville växla in på banken – hela beloppet kom dock att beslagtags av staten.

I juni 2017 blev de ”gamla” 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga. Den då 95-åriga Ada i södra Sverige ansökte därför att byta in sitt besparingskapital, som hon förvarade hemma i kontanter till de nya sedlarna. Totalt rörde det som om 200 000 kronor – pengar som hon och hennes numera avlidne make hade sparat ihop under ett långt arbetsliv.

Enligt rådande rutin ska man lämna in de gamla sedlarna till banken och sedan fylla i en ansökan där man bland annat förklarar pengarnas ursprung. Adas besparingar kommer från att hon och maken levt sparsamt och sparat lite av sina löner under nästan 100 års tid, enligt henne. Förklaringen godtogs inte av banken och alla hennes besparingar konfiskerades. I domstolen skulle hon senare förklara att hon inte litade på bankerna och därför förvarade sina livsbesparingar hemma.

I dessa ärenden är det Riksbanken som beslutar och vanligtvis löser de in sedlarna ”om det inte finns anledning att anta att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet”. I dessa fall räcker det dock inte med en trovärdig förklaring eller någon avsaknad av konkret misstanke om brott för att neka inlösen. Det är den sökande som måste bevisa att den är oskyldig och presentera underlag för sitt kontantinnehav.

Då Ada inte kunde bevisa konkret var pengar kommit ifrån ansågs det finnas anledning ”att anta att pengarna härrör från brottslig verksamhet”, och således konfiskerades alla pengarna.

Ada har, med hjälp av ett pensionerat ombud som arbetade utan ersättning, överklagat beslutet till förvaltningsrätten utan framgång. Även kammarrätten avslog överklagan.

Samhällsnytt har varit i kontakt med Ada som är uppgiven.

– Vad ska man göra som medborgare? frågar hon.

Till Samhällsnytt säger ombudet att han kommer att försöka att få ett prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, men har erkänner att chanserna är små.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!