President Barack Obama: Global skatteflykt ett ”stort problem”

publicerad 19 maj 2016

Allt hårdare global skattekonkurrens tvingar USA till att ändra på sina skatteregler och stoppa amerikanska företags skatteflykt utomlands.

I globalismens tidevarv konkurrensutsätts länder när globala företag väljer att flytta sina huvudsäten till länder som betraktas som ”skatteparadis”. När den amerikanska läkemedelsgiganten Pfizer planerade att gå ihop med den irländska konkurrenten Allergan ingrep det amerikanska finansdepartementet i sista stund – och ändrade skattereglerna för att sätta stopp för Pfizer och andra amerikanska företags skatteflykt utomlands rapporterar affärssajten GTNews.

Dagen efter det…

 


Liknande artiklar: