Ekonomi

President Barack Obama: Global skatteflykt ett “stort problem”

Allt hårdare global skattekonkurrens tvingar USA till att ändra på sina skatteregler och stoppa amerikanska företags skatteflykt utomlands.

I globalismens tidevarv konkurrensutsätts länder när globala företag väljer att flytta sina huvudsäten till länder som betraktas som ”skatteparadis”. När den amerikanska läkemedelsgiganten Pfizer planerade att gå ihop med den irländska konkurrenten Allergan ingrep det amerikanska finansdepartementet i sista stund - och ändrade skattereglerna för att sätta stopp för Pfizer och andra amerikanska företags skatteflykt utomlands rapporterar affärssajten GTNews.
Dagen efter det att Obamaadministrationen ändrat på skattereglerna i början av april i år så drog Pfizer och Allergan tillbaka planerna på affären - som av experter värderades i storleksklassen 160 miljarder dollar. Om sammanslagningen hade gått genom så hade Pfizer sparat omkring en miljard US-dollar årligen i lägre skatt genom att betala skatt på Irland istället.

I den tänkta sammanslagningen var det meningen att Pfizer skulle flytta huvudsätet till Irland - och den vägen kringgå den betydligt högre amerikanska bolagsskatten. I USA ligger bolagsskatten på cirka 39 procent, medan Irland lockar till sig utländska bolag med en betydligt konkurrenskraftigare bolagsskatt på endast 12,5 procent.

I samband med att det amerikanska finansdepartementet ändrade på skattereglerna för bolagsskatt i början av april i år beskrev USAs president Barack Obama förekomsten av global skatteflykt som ett ”stort problem”. Han uppmanade den amerikanska kongressen att vidta åtgärder som förhindrar amerikanska företag från att skatteskriva sig i länder med lägre bolagsskatt än den amerikanska.

Problemet är att en hel del av det här är lagligt, inte olagligt. Även om finansdepartementets åtgärder kommer att göra det svårare att utnyttja kryphål i lagstiftningen är det bara kongressen som kan stänga det för gott, sade president Barack Obama.

För några år sedan försökte Pfizer göra ett fientligt uppköp av den brittiska konkurrenten AstraZeneca - vilket hotade tusentals arbetstillfällena på AstraZenecas forskningsanläggning i Mölndal utanför Göteborg. Även den gången var det lägre bolagsskatt som hägrade för Pfizer - då den brittiska bolagsskatten är gynnsammare än den amerikanska.

En rad liknande sammanslagningar mellan amerikanska företag och utländska företag kan omintetgöras nu på grund av Obama-administrationens aviserade ändringar av de amerikanska skattereglerna.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!