Mest onyttiga varor i reklambladen

publicerad 5 juni 2023
- av Sofie Persson
Reklamfilm från två matbutiker i Sverige.

Över 60 procent av de livsmedel som marknadsförs i matbutikernas reklamblad klassas som ohälsosamma enligt näringsrekommendationer, visar en ny svensk studie. Nära 23 procent utgjordes av sockerrika varor.

I studien från Göteborgs universitet har forskare analyserat 122 reklamblad från sju av de största butikerna i Sverige. Analysen skedde i fyra veckor under 2020 i Västra Götalands län. Syftet var att titta på hälsokvaliteten på de livsmedel som visas i reklambladen i linje med både de nordiska näringsrekommendationerna men man har också använt sig av WHO:s riktlinjer för Europa.

Totalt analyserades 29 958 livsmedel där man delade upp de i ”mest hälsosam”, ”hälsosam”, ”ohälsosam” samt ”mest ohälsosam”.

Två tredjedelar av all mat som visades i reklambladen klassades som antingen ohälsosam eller mest ohälsosam, det vill säga 66,7 procent. Av dessa bestod 22,8 procent av sockerrika livsmedel och drycker. Bland de hälsosamma varor som marknadsfördes utgjorde grönsaker och baljväxter den största delen med 10,4 procent.

I områden med sämre ekonomiska förutsättningar tenderade reklambladen att innehålla mer ohälsosamma livsmedel jämfört med områden med bättre ekonomi. Det kan bli extra problematiskt med den pågående inflationen, menar forskarna, eftersom prissänkta varor är mer avgörande för de som är mer ekonomiskt utsatta.

Det är därför angeläget att ifrågasätta utbudet i livsmedelsbutikers kampanjer, säger Melissa Mjöberg, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, till forskning.se.

Analysen indikerar att matbutiker i Sverige ofta marknadsför livsmedel som enligt näringsrekommendationerna anses vara ohälsosamma.

Det finns ett akut behov av att livsmedelsbutikerna styr om sin marknadsföring mot mer hälsosamma livsmedel”, går att läsa i studien.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!