Här är Googles raspolitiska mångmiljardsatsning

Etnisk undanträngningspolitik

publicerad 14 januari 2022
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sedan knappt två år tillbaka pågår internetjätten Googles hårdsatsning för att minska andelen personer med europeiskt ursprung på företaget med “raslig jämlikhet” som motiv.

Bland annat omfattar projektet att man aktivt kvoterar in svart personal och lägger mångmiljardbelopp på ekonomiska stödpaket till specifikt svarta anställda, men också att man stödjer den våldsbejakande svart makt-rörelsen i samhället i stort.

På sin hemsida beskriver företaget sin policy som att man arbetar aktivt med att ”stärka sitt engagemang för raslig jämlikhet och inkludering” och att man därför på olika sätt strävar efter att så gott man kan stödja ”den svarta gemenskapen”.

Antalet chefer från ”underrepresenterade grupper” ska öka med 30 procent innan 2025, slår man bland annat fast, och man stoltserar med att Google under 2020 anställde fler svarta än någonsin. Dessutom har man valt att förlägga kontor i Atlanta, Chicago, New York och Washington D.C. – platser med många svarta invånare och där antalet anställda ska öka från 1000 år 2021, till 10 000 vid slutet av 2025.

Vidare berättar man att man håller på att etablera särskilda ”talangkontakter” inom varje produkt- och funktionsområde som ska agera mentor och arbeta för att företaget ska utveckla och berika Google-anställda” med underrepresenterade grupper”. En särskild ”insatsstyrka” ska också sättas ihop med medlemmar från den ”svarta gemenskapen” för att ta fram konkreta rekommendationer och förslag angående Googles ”ansvarsskyldighet” inom alla områden som påverkar svarta Google-anställdas upplevelser på arbetsplatsen.

Vi fortsätter att investera i program som hjälper Google-anställda att växa och trivas på Google. Den här månaden lanserade vi ett nytt pilotprojekt som erbjuder skräddarsytt innehåll i syfte att stödja svarta anställda när de börjar sin Google-karriär. Vi planerar att rulla ut programmet globalt i slutet av året”, låter man meddela.

“Jämlikhetsarbetet” ska genomsyra allt

Bland de övriga planer man vidare för fram är bland annat att mänsklig personal skall sluta kontrollera behörigas id-brickor och att de faktiskt har rätt att befinna sig i lokalerna – eftersom detta har upplevts ”partiskt” och kränkande av svarta anställda. Istället ska man förlita sig på digital ”säkerhetsinfrastruktur” för detta ändamål.

Man påstår vidare att även studieskulder är orättvisa och särskilt negativt drabbar kvinnor och icke-vita och att man därför har lanserat ett program för att hjälpa dessa grupper att betala tillbaka sina skulder – någonting man hittills lagt drygt tre miljoner dollar på.

I övrigt låter Google meddela att man satsar på att bjuda in externa ”experter” som ska föreläsa och utbilda personalen om rasism och ”strukturell ojämlikhet”. Bland annat har man lanserat ett träningsprogram för de anställda där syftet är att ”upptäcka systematisk rasism och raslig medvetenhet” och där teorier om att vita amerikaner i olika grad alla i själva verket är rasister som förtrycker svarta och att USA bygger på ett “vit makt-system” lyfts fram.

Svarta aktivister demonstrerar mot det påstått rasistiska systemet. Foto: Joe Piette/CC BY-NC-SA 2.0

Vi kommer också att integrera mångfald, jämlikhet och inkluderande i alla våra stora program för anställda och chefer”, lovar man och tillägger att ledarskap även kommer att utvärderas utifrån hur det påverkar mångfalden och jämlikheten.

Kartlägger näringsidkares etnicitet

Även vad gäller psykisk och fysisk ohälsa så är svarta anställda värre drabbade, hävdar man, och därför har man tagit fram ett partnerprogram med olika vårdföretag som ska lanseras under 2022. Även här ligger stort fokus på etnicitet och man skryter om att programmet tagits fram i samarbete med afroamerikanska lobbyorganisationer och att anställda och deras familjer ska få större möjligheter till medicinskt och andra former av stöd än tidigare.

Google flirtar även med svarta internetanvändare och hävdar att man arbetar aktivt för att ”skapa produkter och program som hjälper svarta användare när det behövs som mest” och att teknologin måste bli ”mer tillgänglig och jämlik”.

Man stoltserar bland annat med att man kartlagt näringsidkares etnicitet och lagt till en funktion i Google Maps där man kan se vilka företag som ägs av svarta personer – så att användarna kan välja att enbart stödja dessa och undvika företag som ägs av vita. Man har också lanserat nya sätt för hur marknadsförare kan stödja specifikt svarta publicister ekonomiskt.

Foto: faksimil/Google

Ett annat exempel är våra senaste ansträngningar att bygga mer jämlika kameror där vi samarbetat med 17 professionella bildskapare för att göra ändringar i våra fotoalgoritmer i syfte att adressera långvariga problem med hur digitala kameror representerar svarta människor i fotografier”, hävdar man.

Ger pengar till svart makt-grupper

Dessutom har man redan lagt över tre miljarder kronor på finansiering av organisationer som man hävdar arbetar med att bekämpa ”raslig ojämlikhet” – bland annat lobbyorganisationer som enbart arbetar med att ge ekonomiskt stöd till svarta näringsidkare.

50 miljoner dollar har bland annat gått till ekonomiska stödpaket för svarta företagare och ytterligare 60 miljoner dollar för att finansiera kapitalföretag, nystartade företag som ägs av svarta och organisationer som påstås stödja svarta entreprenörer. 15 miljoner dollar har också lagts på att ”hjälpa svarta arbetssökande att utveckla sina färdigheter”.

Även i övrigt har man genom en rad andra projekt och initiativ valt att ge miljardbelopp specifikt till svarta entreprenörer, kreatörer och företagare inom en mängd olika områden samt lagt ytterligare 50 miljoner dollar på att öka den svarta representationen på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Noterbart är också att Google är öppna med att man ekonomiskt stödjer även svarta aktivistorganisationer och svart makt-grupper, exempelvis Movement for Black Lives som hävdar att det i USA pågår ett ”krig mot svarta människor”, att institutioner i USA aktivt vill skada den svarta befolkningen och som kräver ekonomisk ersättning för påstådda oförrätter begångna mot svarta människor. Man har även valt att offentligt uttrycka sitt stöd för den öppet våldsbejakande svart makt-rörelsen Black Lives Matter.

Idag lovar vi ytterligare 1,5 miljoner dollar för att stödja organisationer för raslig rättvisa och stärka svarta samhällen runt om i Europa och subsahariska Afrika med ett särskilt fokus på entreprenörer och yrkeskunskaper för svarta ungdomar”, skriver man vidare.

Ytterligare 50 miljoner dollar lägger företaget på satsningar på ”historiskt svarta skolor och universitet” i Atlanta och Washington.

Melonie Parker som är Googles mångfaldschef och själv afroamerikan uttrycker att hon är nöjd över att Google lägger enorma summor pengar på raslig kvotering och olika former av ekonomiskt stöd på rasliga grunder.

– Vi vet att det finns mer att göra och vi kommer att fortsätta se till så att vår arbetsplats och våra produkter är jämlika och representativa. Jag ser fram emot att dela fler uppdateringar i takt med att detta viktiga arbete går framåt, säger Parker.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!