Var femtonde brittisk medborgare har ändrat sexuell läggning – på sex år

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 15 juli 2023
- av Jan Sundstedt
Få heterosexuella ändrade läggning.

I Storbritannien har över sex procent ändrat sin sexuella läggning under en sexårsperiod, visar en ny sammanställning. Främst var det yngre och personer över 65 som ändrade läggning och det var vanligare bland landets etniska minoriteter.

I en ny undersökning vid Lancaster University i Storbritannien har man tillsammans med University of Alberta i Kanada tittat närmare på människors sexuella läggning och hur den förändrats över tid. Med hjälp av data från 22 673 personer i Storbritannien analyserade man först deras uppgifter under åren 2011–2013 för att sedan återvända till samma personers data under åren 2017–2019.

Tanken om att den sexuella identiteten är flytande är inte ny, men hittills vet vi relativt lite om hur flytande den är i befolkningen och hur den varierar mellan olika demografiska grupper, säger professor Yang Hu.

Undersökningen visade att under en sexårsperiod ändrade 6,6 procent av deltagarna sin sexuella läggning. Det var vanligare bland människor i åldrarna 16–24 och för de som var över 65 år. Bland homosexuella ändrades läggningen för 16,1 procent medan endast 3.3 procent heterosexuella ändrade sin. Bland bisexuella ändrade sig 56,8 procent där en större del gick till att bli heterosexuella och bland övriga sexuella identiteter ändrade hela 85,4 procent sin sexuella läggning – varav de allra flesta började identifiera sig som heterosexuella.

Våra resultat visar att befolkningen som tillhör sexuella minoriteter inte är statisk, och att identiteter och partnerskapsbeteenden kan förändras under människors livstid, säger Hu.

Bland de som inte ville inte ville berätta om sin läggning var det enbart 27,1 procent som behöll sin hemliga läggning där 62,2 procent ändrade till heterosexualitet.

Vanligare bland utomeuropeiska medborgare

Det var tre gånger så vanligt bland utomeuropeiska etniska minoriteter att ändra läggning jämfört med vita personer. Det var också vanligare bland de med lägre utbildning och kvinnor var också något mer benägna att ändra sin läggning (6,3 procent) än männen (5,7 procent).

Det är oklart varför människors sexuella läggning ändras över tid, men forskningen visar att de som antingen gick in i ett samkönat partnerskap eller bort från ett var mer benägna att ändra sin sexuella läggning jämfört med de som inte varit i en sådan relation.

Vår forskning fastställer omfattningen och mönstren för sexuell identitet i Storbritannien. Den utforskar inte de komplexa orsakerna till rörligheten, men vår analys visar att förändringar i individernas sexuella identifiering är nära förknippade med förändringar i deras partnerskapsstatus och partnerns kön, menar Hu.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!