USA kan få “rymdkår”

publicerad 1 november 2017
- av Alexander Almqvist
U.S. Air Force Space Command

I Washington DC pågår debatten för fullt om det amerikanska flygvapnets rymdoperationer ska avknoppas och bilda en rymdkår.

Det amerikanska försvaret står utan ett eget rymdorgan sedan 2002 då president George W. Bush och försvarsminister Donald Rusmfeld annonserade att U.S. Space Command (USSPACECOM) skulle slås ihop med U.S. Strategic Command (USSTRATCOM).

Under de senaste åren har klagomål kommit mot att den amerikanska försvarsmakten inte kan hantera området kring krig i rymden. Ett förslag som lagts fram i kongressen handlar om införandet av U.S. Space Corps, som skulle ersätta flygvapnets rymdoperationer och helt fokusera på krigföring i rymden.

Men såväl flygvapnet som försvarsminister James Mattis är emot förslaget och anser att flygvapnet mycket väl har resurserna som krävs om det genomförs reformer av försvarets rymdsektioner.

Inom kort väntas beslutet fattas till om U.S. Space Corps ska bildas och bilda en sjätte gren av den amerikanska försvarsmakten. Övriga grenar är: armén, flygvapnet, flottan, marinkåren och kustbevakningen.

Om den amerikanska rymdkåren skulle bildas innebär det att den kommer ta över flygvapnets U.S. Air Force Space Command. Det kan också bli så att den tar över U.S. Navy Space Command och U.S. Army Space and Missile Defense Command.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!