Stresshormon påverkar han- och honmöss olika

publicerad 8 mars 2023
- av Jan Sundstedt
Hjärtsjukdomar forskning möss
Studien på möss bidrar till ökad kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar.

En nyligen publicerad forskningsrapport indikerar att mushjärtan, baserat på kön, reagerar olika på stresshormonet noradrenalin. Forskningen kan i förlängningen få konsekvenser för behandling av hjärtsjukdomar hos människor, som exempelvis arytmier och hjärtsvikt, och för hur olika män och kvinnor reagerar på diverse mediciner.

Resultatet av studien visar att hjärtan hos han- respektive honmöss inledningsvis reagerar likartat. Vissa delar av honhjärtat återgår dock snabbare till det normala än hanhjärtat, vilket ger skillnader i hjärtats elektriska aktivitet.

Det är viktigt att notera att forskarna ännu inte är säkra på om denna skillnad är bra eller dålig för honmössen, och att mer forskning måste genomföras för att få klarhet i skillnaderna.

Jessica Caldwell, postdoktoral forskare vid avdelningen för farmakologi på University of California och medförfattarinna till en artikel i ämnet för vetenskapstidningen Science Advances, menar dock att fynden kan vara av stor betydelse för förståelse av skillnader mellan män och kvinnor.

Vi vet att det finns könsskillnader i risken för vissa typer av arytmier (hjärtrytmrubbningar). Studien avslöjar en ny faktor som kan bidra till olika känslighet för arytmi mellan män och kvinnor.

Forskarna som är ansvariga för studien menar att man inte kan tillämpa studieresultatet på båda könen från att enbart studera ett av dem och skriver att ”genom att använda både han- och honmöss har vi upptäckt ledtrådar till skillnader som vi annars inte skulle ha misstänkt”.

Professor Crystal Ripplinger betonar emellertid att det i den aktuella studien är oklart vad skillnaderna i hjärtats elektriska aktivitet kan komma att betyda.

Reaktionen hos honmössen kan vara skyddande – eller inte. Men att bara dokumentera att det finns en mätbar skillnad i svaret på ett stresshormon är betydelsefullt. Vi hoppas få veta mer i framtida studier, förklarar Ripplinger.


Noradrenalin är såväl en neurotransmittor som ett kroppshormon och som främst förknippas med kroppens "kamp eller flykt"-respons. Ett exempel på när hormonet "kickar in" är vid ett reellt eller upplevt hot mot ens fysiska person.


Stöd kriget mot bankerna – bidra till stämningen mot Länsförsäkringar


166 870 kronor av 150 000 kronor insamlade! Läs mer här eller swisha direkt till: 123 611 30 21.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.