Sport minskar risken för depression hos barn

publicerad 13 juni 2023
- av Sofie Persson
Idrott leder till bättre mental hälsa.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Barn som börjar med sport tidigt uppvisar färre symptom kopplade till ångest och depression i tonåren, visar en ny studie. Främst stärkte idrotten barnens självkänsla, som i sin tur gjorde att deras mentala hälsa också blev bättre.

I studien har man använt data från över 6000 barn i åldrarna sex, tio och tretton år. Där samlade man in information gällande barnens fysiska aktivitet som fyllts i genom ett frågeformulär. Forskarna samlade även in neurobiologiska, psykosociala och beteendemässiga data för att undersöka de potentiella faktorerna däremellan. Där fann forskarna att ju högre nivåer av sportdeltagande barnen hade vid sex års ålder, desto lägre nivåer av depressiva eller ångestrelaterade symptom hade de sedan vid tretton års ålder.

Självkänsla hos barnen var tydligt starkare vid ett högre sportdeltagande och en högre självkänsla var också associerat med lägre symptom på psykisk ohälsa.

Idrottande under barndomen är förknippat med bättre psykisk hälsa i tonåren genom idrottens positiva inverkan på självkänslan, säger María Rodriguez-Ayllon vid Erasmus University Medical Center till PsyPost. Vi fann att detta främst drivs av den idrottsliga kompetensen inom självkänsla, som hänvisar till ens förmåga att göra bra ifrån sig inom idrott.

Ett högre deltagande i sportaktiviteter för barnen var också relaterat till att de hade bättre diet, jämfört med de barn som sportade mindre. Dålig sömn var också associerat med fler symptom på psykisk ohälsa. Vidare visade studien att andra fysiska aktiviteter, det vill säga de som inte är sportaktiviteter, inte hade samma positiva effekt på barnen. Studien pekar därmed mot att just idrottande för barn kan vara bland de bästa sätten att främja deras mentala hälsa.

Sammantaget är det mer sannolikt att ungdomar med hög idrottslig kompetens upplever positiva effekter av sport för sin mentala hälsa, vilket bör beaktas när man väljer en sportbaserad aktivitet i dessa åldrar, säger Rodriguez-Ayllon.

Forskarna menar dock att det kan finnas fler outforskade samband mellan sportdeltagande och symptom på psykisk ohälsa. Däremot anser man att resultaten av studien ändå är så betydelsefulla att man rekommenderar föräldrar att låta barnen testa sportaktiviteter.

Som en rekommendation föreslår vi att föräldrar hittar en sport för sina barn som de tycker om och känner sig bekväma med, säger Rodriguez-Ayllon. Det har inte bara visat sig vara bra för deras fysiska utveckling, utan även för deras mentala hälsa.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!