MORGONDAGENS DAGSTIDNING – fredag 1 mars 2024

fredag 1 mars 2024

Forskare: Nedstängningspolitiken har varit meningslös

Coronarepressionen

publicerad 17 mars 2021
- av Isac Boman

Utgående från en av de mest omfattande analyserna av rörelsedata och dödsfall i coronaviruset som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature gör forskare nu slutsatsen att nedstängningar av länder och samhällen inte har haft någon konstaterbar effekt på antalet dödsfall.

I ~98 procent av jämförelserna där vi använde 87 olika regioner hittade vi inga bevis som pekade på att antalet dödsfall per miljon invånare minskar om människor stannar hemma. Regionala skillnader i behandlingsmetoder och virusets naturliga gång kan också vara avgörande faktorier i den här pandemin”, skriver författarna i tidskriften Nature.

Även tidigare har man jämfört rörelsedata från Google med data från spridningen av coronavirus och coronarelaterade dödsfall, men då har jämförelserna bara avhandlat en kort tidsperiod eller begränsade områden. I dessa avseenden är den nya studien betydligt mer omfattande.

Vår analys med 25 epidemiologiska veckor är relativt mycket större än tidigare publikationer som bara använde sju veckor”.

Något tydligt samband mellan samhälleliga nedstängningar och minskade dödsfall står inte att finna och mycket tyder på att medborgarnas fri- och rättigheter har tagits ifrån dem utan att det kommit några som helst positiva effekter eller fördelar av detta.

Med tanke på att vikten av social isolering lyfts fram som önskvärt av världens myndigheter så förväntade vi oss en mycket högre förekomst av betydande jämförelser… Det låga antalet signifikanta samband mellan dödlighet i olika regioner och andelen av befolkningen som stannar hemma kan vara ett fall av undantagsfel – alltså en generalisering där individuella egenskaper tillämpas på gruppnivåer”, konstaterar man vidare.

Analytiker kommenterar studien med att den stora tragedin i detta är att de extrema repressionsåtgärderna och nedstängningspolitiken tycks ha implementerats helt i onödan baserat på felaktiga eller otillräckliga matematiska modeller och att de endast inverkat negativt på folkhälsan och samhället i stort.

Forskarna vill nu att fler omfattande studier görs inom området för att se om även dessa kommer fram till att nedstängningar av hela länder och städer inte påverkar dödstalen nämnvärt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend