Coronarepressionen

Forskare: Nedstängningspolitiken har varit meningslös

publicerad 17 mars 2021

Utgående från en av de mest omfattande analyserna av rörelsedata och dödsfall i coronaviruset som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature gör forskare nu slutsatsen att nedstängningar av länder och samhällen inte har haft någon konstaterbar effekt på antalet dödsfall.

I ~98 procent av jämförelserna där vi använde 87 olika regioner hittade vi inga bevis som pekade på att antalet dödsfall per miljon invånare minskar om människor stannar hemma. Regionala skillnader i behandlingsmetoder och virusets naturliga gång kan också vara avgörande faktorier i den här pandemin”, skriver författarna i tidskriften Nature.

Även tidigare har man jämfört rörelsedata från Google med data från spridningen av coronavirus och coronarelaterade dödsfall, men då har jämförelserna bara avhandlat en kort tidsperiod eller begränsade områden. I dessa avseenden är den nya studien betydligt mer omfattande.
Vår analys med 25 epidemiologiska veckor är relativt mycket större än tidigare publikationer som bara använde sju veckor”.

Något tydligt samband mellan samhälleliga nedstängningar och minskade dödsfall står inte att finna och mycket tyder…


 


Liknande artiklar: