Färre överviktiga uppfattar sig som överviktiga

publicerad 16 juli 2023
- av Sofie Persson

Allt fler unga överviktiga personer anser inte själva att de är överviktiga, visar en ny studie. Forskarna menar att en underskattning av sin egna vikt inte nödvändigtvis är positiv och kan leda till ohälsosamma val i brist på självinsikt om att man kan behöva förändra sin livsstil.

I studien har man följt 746 121 ungdomar från 41 länder i Europa mellan åren 2002 och 2018. Åldrarna varierade mellan 11, 13 och 15 år. I studien ville man titta på ungas vikt och hur man själv uppfattade sin vikt. Hur man ser på sin vikt kan avvika mot antingen en underskattning, där den faktiska vikten är högre än man själv upplever det, eller så kan det finnas en överskattning av vikten, där den är lägre än man själv upplever.

Under denna påverkbara ålder kan uppfattningen om kroppsvikt påverka en ung persons livsstilsval, till exempel mängden och typen av mat de äter och deras motionsvanor, säger Anouk Geraets vid Luxemburgs universitet.

Forskarna kom fram till att överskattning av vikt minskat hos båda könen över tid, medan underskattning av vikten ökat. Forskarna menar att det är oroväckande att allt fler som är överviktiga inte kan uppfatta sig själva så, eftersom man då inte känner att man behöver gå ner i vikt och därmed förbättra sin hälsa.

Därför är det oroande att vi ser en trend där färre ungdomar uppfattar sig själva som överviktiga eftersom detta kan försvåra pågående insatser för att ta itu med de ökande nivåerna av fetma i denna åldersgrupp. Ungdomar som underskattar sin vikt och därför inte anser sig vara överviktiga kanske inte känner att de behöver gå ner i övervikt, vilket kan leda till att de gör ohälsosamma livsstilsval, säger Geraets,

Flickorna har fått en mer korrekt syn på sin faktiska vikt över tid, samtidigt som pojkar fått större avvikelser. Forskarna tror att det kan bero på att det finns skillnader i kroppsideal hos könen samt att kroppsideal förändrats generellt på senare tid. Geraets menar att ökning av en korrekt viktuppfattning kan ha positiv effekt på ohälsosamma viktbeteenden.

–  Ökningen av korrekt viktuppfattning och minskningen av överskattning kan ha en positiv effekt på onödiga och ohälsosamma viktminskningsbeteenden bland ungdomar, medan ökningen av underskattning kan indikera behovet av insatser för att stärka korrekt viktuppfattning, säger han. Mer forskning behövs nu för att förstå de faktorer som ligger bakom dessa tidstrender och för att utveckla effektiva folkhälsoinsatser.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!