Äktenskaplig tillfredsställelse lägre hos par som träffats online

publicerad 21 januari 2024
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Gifta par som träffats online upplever i snitt lägre äktenskaplig tillfredsställelse än de som träffats fysiskt, enligt en studie från Arizona State University. “Online-par” upplevde också lägre stabilitet jämfört med “offline-par”.

I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Computers in Human Behavior, granskade man 923 gifta par i USA som antingen träffats via via nätet eller i verkligheten. Deltagarna fördelades nästan lika mellan de som träffade sin partner online och de som träffade sin partner offline.

Studien fokuserade på flera dimensioner av parrelationer, där man använde skalor för att bedöma samhällelig marginalisering (hur samhället ser på deras relation baserat på hur de träffades), nätverksgodkännande (stöd från vänner och familj), geografiskt avstånd (fysiskt avstånd mellan partner när de först träffades) och öppenhet (omfattningen av att dela intim information).

Det som var av störst intresse för forskarna var dock “äktenskaplig tillfredsställelse”, där man ställde frågor som exempelvis “Hur väl uppfyller din make/maka dina behov?” och “I allmänhet, hur nöjd är du med ditt äktenskap?”. Även “äktenskaplig stabilitet”, till exempel “Har du eller din make/maka någonsin på allvar föreslagit skilsmässa?” och “Har tanken på att skilja sig eller separera slagit dig i det förflutna?”.

“Fortfarande av relativt hög kvalitet”

Personerna i online-äktenskapen var generellt yngre och hade även mer erfarenhet av att dejta än de som mötte sin partner offline. Online-paren hade också oftare varit gifta kortare tid och var i högre grad samkönade eller rasöverskridande.

De par som möttes online rapporterade lägre nivåer av tillfredsställelse och stabilitet, jämfört med offline-par. De flesta online-par hade också till en början större geografiskt avstånd, vilket verkar leda till ökad öppenhet mellan parterna. Den öppenheten kunde också leda till större tillfredsställelse, men utgjorde också, av skäl forskarna ännu inte är klara över, en lägre stabilitet i äktenskapet.

Det betyder inte att deras äktenskap var dåliga – de var fortfarande av relativt hög kvalitet i genomsnitt. Men våra resultat visar att det är något annorlunda med de äktenskap som växer fram ur nätdejting jämfört med de som börjar offline, säger professor Liesel Sharabi till Psypost.

Forskarna betonar behovet av vidare forskning för att förstå de underliggande orsakerna till dessa skillnader i äktenskaplig tillfredsställelse och stabilitet.

Vi har identifierat en orsak, nämligen stigma kring nätdejting, men det kan också finnas andra förklaringar, säger Shabari. Vi vet till exempel att människor gynnas av att ha fler alternativ inom nätdejting, men med tiden är det något som också kan hota den långsiktiga stabiliteten i relationer genom att det kan få dem att kännas mer utbytbara.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!