AI skapar ny antibiotika

publicerad 27 februari 2020
- av Per Nordin
Forskarna hoppas att AI:n på sikt kan hjälpa till bakterier och infektioner även hos människor.

Forskare från amerikanska MIT har med hjälp av en artificiell intelligens hittat en molekyl som kan döda bakterier som ingen känd antibiotikasort hittills har rått på.

Molekylen har inte bara identifierats, man har också lyckats framställa en salva med den och framgångsrikt testat denna på möss. Att det gett positiva resultat på djurtester är dock ingen garanti för att det ska fungera på människor påpekar dock forskarna.

– Mer sällan än ofta går det att ta läkemedel vidare från djurstudier till människor, påpekar Martin Eklund, forskare vid Karolinska institutet för SVT.

Forskarna lyckades skapa en algoritm som kunde hitta mer än 100 miljoner olika kemiska föreningar under ett par dygn och kunde tack vare detta ta fram nya varianter av antibiotika.

Gruppen bakom studien pekar på hur deras arbete belyser användandet av djup maskininlärning för att skapa fler antibiotikasorter och man hoppas på fler lyckade tester och att resultaten kan vara behjälpliga och göra det enklare när det kommer till att bekämpa infektioner och bakterier.

Studien kan läsas i sin helhet här.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!