University of California lägger miljoner på campuskonflikter kring Israel och Palestina

publicerad 17 november 2023
- av Jan Sundstedt
University of California, Berkley.

Sju miljoner dollar har öronmärkts av University of California för att tackla växande konflikter som uppstått på campus till följd av kriget mellan Israel och Hamas.

Bland annat ska man öka säkerheten kring universitetet.

Tidigare i november skrev universitets president Michael V. Drake att man fördömde de “alarmerande och djupt nedslående handlingarna av trångsynthet” som skett på campus och att man planerade att ta till åtgärder för att hantera problemet.

Medlemmar av UC kan ha olika åsikter om konflikten i Mellanöstern, men vår inställning till intolerans och hot i vårt eget samhälle är otvetydig”, skrev presidenten.

Vid ett möte i UC Board of Regents under onsdagen säger Drake att studenter, lärare och annan personal känner sig rädda när de lämnar universitet och oroar sig för att säga fel saker.

Vissa känner sig hjälplösa och osäkra på hur de ska hantera denna komplexa situation i klassen eller på jobbet, säger Drake. De är rädda, de är sårbara och de har bett om vår hjälp.

Presidenten meddelar att tre miljoner dollar kommer att gå till resurser för akut psykisk hälsa för studenter, lärare och personal som kämpar med de senaste händelserna eller med atmosfären på sitt campus. Vidare kommer två miljoner dollar att användas för att utveckla utbildande program om antisemitism och islamofobi samt även en “neutral historieskrivning” om Mellanöstern.

Ytterligare två miljoner kommer att avsättas för att utbilda UC:s eget ledarskap, personal och fakultet i hur de ska hantera sina roller som utbildare i ljuset av situationen.

Drake uppger också att man kommer att öka säkerheten kring campus och att man kommer att upprätta ett systemövergripande kontor för medborgerliga rättigheter, för att “ge vägledning och stöd i frågor som rör skyddet av medborgerliga rättigheter på våra 10 campus, våra medicinska centra, våra nationella laboratorier och presidentens kansli”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!