Musk till Twitter-anställda: ”Medias narrativ nästan aldrig korrekta”

Nätcensuren

publicerad 23 juni 2022
- av Markus Andersson

I samband med att Elon Musk för första gången adresserade de anställda vid Twitter betonade han att yttrandefriheten är “livsviktig”. Han hänvisade också till att olika narrativ som framförs i media sällan stämmer med verkligheten och att Twitter istället bör inkludera en mångfald av åsikter och perspektiv.

I ett företagsinternt videomöte med tusentals Twitter-anställda betonade potentielle storägaren Elon Musk nyligen att plattformen bör anamma en linje där lagen sätter ramarna för yttrandefriheten – inte Twitter. Musk menar att ökad transparens krävs för att återställa förtroendet för Twitter och vidare att full avhållsamhet från att driva vissa politiska narrativ ska implementeras som den självklara utgångspunkten framöver.

För att människor ska kunna lita på Twitter tror jag det är extremt viktigt att det finns en transparens, framförde Musk.

Om det finns olika åsikter behöver vi försäkra oss om att vi inte driver på ett narrativ. […] Hur många gånger har media haft rätt (med sina narrativ)? Jag skulle säga nästan aldrig, inte aldrig – men nästan aldrig.

På en fråga från de anställda svarade Musk att hans personliga politiska preferens är en moderat politik. Han tror att större delen av världen föredrar detsamma men han vill att även människor från både extremhögern och -vänstern ges möjlighet att uttrycka sina åsikter – inom lagens ramar.

Ett viktigt mål för Twitter kunde vara att inkludera så stor del av landet och världen som bara är möjligt, fortsatte Musk.

Efter att videoinspelningen från det företagsinterna mötet ifråga läckte ut i offentligheten svarade Musk på Twitter helt enkelt: “Precis”.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!