Läkare: ”Dödssiffrorna för covid-19 helt felaktiga”

Pandemiöverdrifterna

publicerad 22 september 2021
- av Markus Andersson
Bertram Häussler.

Enligt läkaren och professorn Bertram Häussler, verksam vid det oberoende forskningsinstitutet IGES i Berlin, är den officiella tyska statistiken för coronadödsfall direkt felaktig. Hela 80 procent av de dokumenterade dödsfallen bedöms ha haft andra orsaker än själva viruset.

Häussler menar att den tyska statistiken som tagits fram av Robert Koch Institute (RKI) är kraftigt förvrängd och att de allra flesta dödsfall som man kopplat till coronaviruset i själva verket har orsakats av andra faktorer.

Han menar också att även om Tyskland nu rapporterar om ökad smittspridning så kommer någon ”massiv dödlighet” inte att inträffa i landet.

– Vi har funnit att i 80 procent av de officiella coronadödsfallen, som har inrapporterats sedan början av juli har den underliggande infektionen varit mer än fem veckor gammal. Man måste därför anta att coronaviruset inte varit den verkliga dödsorsaken, konstaterar han och menar alltså att de officiella coronadödssiffrorna är direkt missvisande.

I tidningen Welt uppmanar Häussler läsarna att ta den officiella coronastatistiken med en nypa salt och han poängterar att det är oklart vad en majoritet av ”coronadödsoffren” faktiskt avlidit av.

– Det rapporteras om fler dödsfall än vad som faktiskt dött av covid-19, säger läkaren.

Läkaren menar vidare att cirka 3,8 miljoner tyskar nu har överlevt en coronainfektion och att det varje dag rent matematiskt dör cirka 100 av dessa tillfrisknade människor av ”vanliga” dödsorsaker som inte är relaterade till covid-19, men att de ändå räknas in i statistiken för coronadödsfall.

– Det kan också vara en äldre person som smittats 2020 men som först nu har dött av hjärtsvikt, förklarar han vidare.

Enligt Häussler känner RKI till de allvarliga felen i denna dödsstatistik men att de ändå väljer att fortsätta redovisa dödsfallen som corona för att säkerställa att inga coronadödsfall saknas i statistiken. Han menar att det leder till att den officiella statistiken blir allt mer snedvriden och opålitlig.

En lösning på de överdrivna siffrorna skulle enligt läkaren vara att man tar efter den brittiska modellen där enbart personer som avlider inom fyra veckor efter att de bekräftats smittade med viruset räknas som coronarelaterade dödsfall. Även detta sätt att räkna är dock osäkert och innebär att personer som dött av helt andra orsaker än viruset ändå räknas in i coronastatistiken.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!