MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 26 februari 2024

måndag 26 februari 2024

Holland ska minska boskap – med 30 procent

publicerad 10 mars 2022
- av Sofie Persson

I Nederländerna kan bönder nu tvingas sälja sin mark för att minska på sin boskap. Regeringen har beslutat att boskapen ska minska med 30 procent inom de närmsta åren, som man motiverar med att försöka minska kväveföroreningar. Bönder oroas nu för vad åtgärden ska göra med landets matproduktion.

Nederländerna är känt för att vara ”det lilla landet som föder hela världen” med sina bördiga jordar och producerar mest kött i hela EU. Den nederländska regeringen menar dock att utsläppen köttproduktionen skapar, tillsammans med ammoniakföroreningar, inte längre kan tolereras och planen är nu att minska landets boskap med 30 procent under de kommande sju åren.

Landet har mer än fyra gånger så mycket boskap som exempelvis Storbritannien och Frankrike. Detta menar styrande politiker orsakar för mycket koldioxidutsläpp och att det dessutom skadar vatten i landet. Det förklarar man med att djuren skapar gödsel som i sin tur släpper ut ammoniak vilket innehåller kväve som kan rinna ut i vattendrag.

Under 2019 fann förvaltningsdomstolen i landet att man bröt mot EU:s lagstiftning genom att inte göra tillräckligt för att bli av med överskottet av kväve.

För att minska på boskapen i landet kommer man nu att försöka köpa ut bönderna från sina marker, rapporterar Dutch News. Den nederländska regeringen har avsatt 30 miljarder euro för åtgärden.

Flera bönder är dock tveksamma till förslaget och oroar sig för att åtgärden kommer att skapa permanent skada för matproduktionen i landet.

Vi vill inte att systemet ska kollapsa, säger mjölkbonden Marije Klever, enligt Irish Examiner.

Klever menar också att en viktig fråga är huruvida regeringen kommer att tvinga bönder sälja sin mark eller om det enbart kommer att ske frivilligt.

Jag är markägare, så en kritisk fråga är om regeringen får köpa ut bönder mot deras vilja från marken. Det kan inte vara regeringen som säger till bönderna att de måste sälja, man behöver ett avtal, konstaterar hon.

Regeringen har sagt att man inte utesluter att tvinga bönder att sälja sin mark om man inte skulle hitta tillräckligt många som frivilligt vill göra det. Något nederländska bondepartiet BoerBurgerBeweging inte kommer att acceptera. Ledamoten för partiet Caroline van der Plas menar att det vore bättre att satsa på nya hållbara alternativ.

Bilar var exempelvis mycket förorenande, men de lyckades göra de mindre förorenande med innovation. Det är vad vi vill göra, säger van der Plas.

Ledamot Tjeerd de Groot från det socialliberala partiet Democraten 66 menar att man kommer att inleda detta som ett volontärprogram, men om bönder inte vill sälja kan tvång bli aktuellt.

I slutändan kan det bli nödvändigt att sluta förhandla, som en sista utväg, men grunden är frivillig, menar han.

Nedeländerna har tidigare haft problem med klimatlagar och boskap. 2017 var bönder tvungna att gallra ut sina boskap eftersom man överskred EU-gränserna för kväve. Det resulterade i att bönder var tvungna att sälja sina boskap utanför landet eller, som de flesta valde, att skicka “överflödet” av boskapen till slakt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend