Gasbrist hotar i Tyskland inför vintern

Energikrisen

publicerad 14 augusti 2023
- av Jan Sundstedt
Akut gasbrist väntar i Tyskland rapporterar Bloomberg (arkivbild).

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tyskland kommer även fortsättningsvis att riskera kritisk gasbrist om man inte snarast bygger ut landets infrastruktur för att mildra effekterna av kallt väder. Enligt en färsk rapport från finansiella nyhetsbyrån Bloomberg riskerar gasbristen att hålla i sig minst fram till början av 2027.

Fler terminaler för flytande naturgas med större lagringskapacitet och ytterligare pipelineanslutningar är några av åtgärderna som behövs för att säkerställa Tysklands energiförsörjning, uppgav landets huvudsakliga gaslageroperatör INES i torsdags.

För närvarande “utvecklas lagren positivt” och är fyllda till nästan 90 procent men en sträng vinter kan alltjämt innebära en fara för Tysklands energiförsörjning, varnar rapporten från Bloomberg.

Risken för gasbrist under kalla temperaturer kvarstår och kommer att fortsätta följa oss fram till vintern 2026/2027 om inte ytterligare infrastrukturåtgärder vidtas, förklarade INES-chefen Sebastian Bleschke för nyhetsbyrån..

INES-chefen uttrycker att det finns ett behov av åtgärder fram till vintern 2026/27: – Först efter detta datum kommer gasanvändningen, baserat på antaganden i europeiska 10-åriga nätutvecklingsplaner, att minska i sådan grad att inga ytterligare infrastrukturåtgärder är nödvändiga.

Tyskland förlitade sig på Ryssland för 40 procent av sitt gasbehov före 2022 och var bland de hårdast drabbade av de minskade ryska energileveranserna förra året. Leveranserna minskades antingen kraftigt eller stoppades helt efter att EU infört sanktioner mot Moskva.

Tyskland har under senaste året kunnat bygga upp ett acceptabelt gaslager tack vare en mild vinter samt åtgärder för att minska elförbrukningen och byggandet av flytande naturgas-terminaler (LNG). Enligt rapporten från Bloomberg kvarstår likväl risken för en eventuell gaskris när vintern nu närmar sig.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!