Fortsatt oklart om svenskt Nato-medlemskap

Det nya kalla kriget

publicerad 20 mars 2023
- av Markus Andersson
President Erdogan vill inte godkänna Sveriges Nato-ansökan innan ett antal krav uppfyllts.

Turkiet säger ja till Finland men fortsatt nej till Sverige och det är i dagsläget oklart när eller om ett svenskt Nato-medlemskap blir verklighet. Bland Nato-anhängare kallas processen för en ”cirkus” och som ett misslyckande för den borgerliga svenska regeringen.

President Recep Tayyip Erdogan har meddelat att man godkänner Finlands Nato-ansökan och att man kommer att påbörja denna process snarast. De turkiska kraven på Sverige ser dock ut att ligga kvar och det bedöms som osannolikt att den svenska ansökan kommer att godkännas inom den närmaste tiden.

Erdogan och hans allierade har sedan tidigare ställt en rad krav på Sverige – bland annat att den svenska terrorlagstiftningen ska förändras, att blasfemilagar införs i Sverige och att en lång rad personer med framförallt kurdiskt påbrå ska utvisas till Turkiet.

Kritiker har länge pekat på att flera av kraven är att betrakta som ren utpressning. Röster som uttryckt sig positivt till att Sverige går med i den USA-ledda militäralliansen har pekat på att det det är helt orimligt att Sverige faller till föga för kravlistan och att Erdogan ska diktera svensk politik.

Aftonbladets numera Nato-vänlige ledarskribent Anders Lindberg kallar hela processen för en ”cirkus” och menar att Turkiet ställer helt orimliga krav för en ratificering.

Dagens Nyhetens politiske kommentator Tomas Ramberg menar att den svenska Nato-processen vittnar om en svaghet hos Nato, han hävdar vidare att Turkiets besked är ”sämsta tänkbara utfall för Sverige” och ”ett stort bakslag för den svenska regeringen”.

I dag vet ingen när det svenska Natomedlemskapet kan bli verklighet”, skriver han vidare.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) kan inte heller ge några svar på hur Natoprocessen ska gå vidare utan konstaterar krasst att ”vi står där vi står” och att Sveriges och Turkiets positioner är ”oförändrade”. Man har vidare inga inplanerade möten med varken Turkiet eller Ungern där de sistnämnda inte heller har godkänt Sveriges ansökan.

– Så länge vi inte har hört något annat så utgår vi från att vi kommer att bli ratificerade. Det tycker vi är ett rimligt antagande, säger Billström.

Nya Dagbladet har tidigare uppmärksammat att ett svenskt Nato-medlemskap innebär slutet på 200 år av alliansfrihet och att kritiker hävdar att medlemskapet ökar risken för krig. Nato-kritiker menar att det är en ”liten politisk elit” som ”utan bred folklig förankring” beslutat att Sverige ska gå med i den USA-ledda militäralliansen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!