Utrikes

FN fördömer Israels annektering av Västbanken

Nablus, på Västbanken i Palestina.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har deklarerat att man kommer att annektera en tredjedel av det ockuperade Västbanken med start idag, 1 juli. USA har uttryckt visst stöd för annekteringen men FN:s människorättschef fördömer planerna och menar att annekteringen är olaglig.

Annektering är olagligt. Punkt”, skriver människorättschefen Michelle Bachelet och varnar också Israel för att deras agerande kan komma att leda till en rad negativa konsekvenser för landet.
USA har ställt sig försiktigt positiva till en annektering, men FN har hela tiden uppmanat Israel att tänka om och avbryta planerna att annektera det ockuperade området.

Experter menar att det är det sjunkande stödet för Netanyahu som ligger bakom landets planer att nu helt införliva området med Israel. Bakgrunden ska vara att premiärministern såg sin makt hotad och för att få ökat politiskt stöd, framför allt från högerpartierna deklarerade att området nu ska annekteras. Samtidigt är annekteringen inte en prioriterad fråga för majoriteten av israelerna, rapporterar Times of Israel.

Marken det gäller ockuperas redan till huvuddelen av israeliska bosättare, men det lever också palestinier i området. I Palestina har man uppmanat till massdemonstrationer för att visa sitt missnöje och en annektering tros kunna leda till att konflikten i området eskalerar ytterligare.

Någon tvåstatslösning som förespråkas av de flesta politiska ledare och nationer runt om i världen bedöms av experter också omöjliggöras om annekteringen blir verklighet. Bland annat EU har hela tiden förordat en tvåstatslösning och om en sådan ändå inte kan bli verklighet kan det exempelvis bli läge att sluta ge ekonomiskt bistånd till Palestina.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!