Finland avlivar minkar efter fågelinfluensa

publicerad 28 augusti 2023
- av Sofie Persson
Mink i pälsdjursfarm i Finland.

Livsmedelsverket i Finland har beslutat att avliva samtliga minkar från 25 pälsdjursfarmer där fågelinfluensa konstaterats. Förklaringen man anger är att smittan lättare kan mutera hos dessa djur till former som är mer smittsamma för människor. Även en del rävar och mårdhundar kan komma att avlivas.

Under sommaren har fågelinfluensa spridits i Skandinavien och i Finland uppges att smittan spridits till 25 pälsdjursfarmer. Livsmedelsverket i Finland har därför beslutat avliva alla minkar på pälsdjursfarmer där smitta konstaterats, skriver man i ett pressmeddelande. Anledningen man anger är att bland annat minken kan vara en “effektiv mellanvärd” för influensaviruset att mutera till en mer smittsam form för människor.

Särskilt minkar är mottagliga för influensavirus på grund av bland annat receptorer i de övre luftvägarna. Virus sprids lättare av den trängsel som uppstår vid dessa farmer eftersom djuren ofta är tätt inpå varandra.

Hittills har man utfärdat avlivningsorder för 13 av landets 400 pälsdjursfarmer. Sammanlagt rör det sig om tiotusentals djur som ska avlivas.

Under september kommer man att starta en uppföljning av fågelinfluensa på de 130 minkfarmer som finns idag och sedan fortsätta att ta prover från andra pälsdjursfarmer. Vidare kommer beslut om avlivning av rävar och mårdhundar att fattas från fall till fall beroende på i vilken omfattning fågelinfluensa spridits på farmen samt hur allvarliga symptomen är.

I Danmark massavlivade man under 2020 landets alla 14 miljoner minkar på farmer efter att tolv danskar påstods ha smittats av ett muterat coronavirus, något som NyD rapporterade om vid tillfället.

Pälsnäring i Finland

I Finland finns omkring 400 pälsdjursfarmer och cirka 1,3 miljoner pälsdjur. De djur som föds upp är minkar, rävar och finnsjubb, det vill säga mårdhundar.

Bland annat producerar man cirka 900 000 rävskinn där en stor del går till marknaden i Asien.

I Sverige är det förbjudet att föda upp rävar för päls sedan 2001 och idag är det endast tillåtet att föda upp minkar för päls.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!