EU vill ge Ukraina 1,5 miljarder euro i månaden – för “grundläggande utgifter”

Det nya kalla kriget

publicerad 1 november 2022
- av Sofie Persson
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under ett EU-möte i oktober i år.

Under 2023 planerar EU tillsammans med bland annat USA att sända 1,5 miljarder euro i månaden till Ukraina – för att “täcka grundläggande utgifter”.

Det är mycket viktigt för Ukraina att ha ett förutsägbart och stabilt inkomstflöde, motiverar kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU-länderna har sedan kriget i Ukraina inleddes försett landet med stora mängder vapen, krigsmateriel och pengar. Sverige har också bidragit mycket med finansiering och även bidragit med militära utbildningsinsatser till Ukraina. I september varnade EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell Fontelles att EU:s vapenlager höll på att bli ”rejält uttömda” på grund av alla leveranser till landet och att ”resultatet kan komma att bli ett stort slöseri med pengar”.

Nyligen tog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen upp nästa års finansiering av kriget under ett EU-möte i oktober och där konstaterar ordföranden att Ukraina behöver ännu mer pengar under 2023.

Det är mycket viktigt för Ukraina att ha ett förutsägbart och stabilt inkomstflöde, sade hon enligt Euronews.

Summan för nästa år beräknas därför bli 18 miljarder euro och tanken är att successivt utbetala biståndet under året. Det innebär ett belopp på 1,5 miljarder i månaden. Pengarna uppges inte enbart komma från EU, utan också från USA, Storbritannien och andra västländer tillsammans med internationella finansiella institutioner. Mer detaljer än så vill dock inte EU-ordföranden ge i nuläget.

Vi har gett finansministrarna i uppdrag att utveckla en lämplig mekanism, men det är viktigt att ge signalen till Ukraina att vi mycket väl vet hur viktigt detta inkomstflöde är, menar von der Leyen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidigare sagt att man kommer att behöva en betydligt större summa för 2023 för att klara sig. Ungefär 56 miljarder euro behövs, enligt presidenten, för att klara krigföringen samt bygga upp förstörd infrastruktur.

För 2022 beslutade EU att skicka 9 miljarder euro till Ukraina, men hittills har man endast sänt ungefär 3 miljarder euro, något som Zelenskyj nyligen kritiserat.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!