Amerikanska myndigheter kan ändra definitionen av ”fullvaccinerad”

Coronarepressionen

publicerad 3 januari 2022
- av Isac Boman
USA:s smittskyddschef Anthony Fauci.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Myndigheter i USA överväger nu att omdefiniera vem som ska klassas som ”fullvaccinerad” mot covid-19. Hittills har personer som tagit två doser av de experimentella vaccinen räknats som fullvaccinerade – men snart kan även en tredje dos komma att krävas för att få arbeta eller röra sig fritt i landet.

Det är New York Times som rapporterar att den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC ”arbetar med frågan” kring vem som egentligen ska klassificeras som fullvaccinerad. Mycket tyder på att enbart personer som tagit den tredje dosen kommer att kvala in medan de som tagit en eller två vaccindoser kommer att räknas som ovaccinerade.

– Om de är berättigade en tredje dos bör de ta en tredje dos, kommenterar Rochelle Walensky som leder myndigheten i fråga.

Den amerikanske smittskyddschefen Anthony Fauci menar att man håller på att diskutera frågan men att man ännu inte har kommit fram till hur man ska göra. Han tillägger dock att det är ”optimalt” att ta fler doser av det experimentella vaccinet.

Vissa federala tjänstemän har dock varnat för att ändra de officiella definitionerna av vem som är fullvaccinerad och inte – eftersom man menar att detta riskerar att urholka allmänhetens förtroende för de amerikanska myndigheterna.

I stora delar av USA är coronarepressionen mycket hård och det är inte ovanligt att såväl arbetsgivare som företag kräver att både anställda och besökare är vaccinerade. Om definitionen av vem som är fullvaccinerad förändras så kan det i sin tur innebära att personer som tagit två vaccindoser men inte vill eller kan ta en tredje får sparken eller nekas inträde till olika platser.

I många fall krävs det också att amerikanska elever är fullvaccinerade för att få närvara i skolan och samma sorts krav ställs på den som vill resa utanför USA. Även dessa grupper kan komma att få sina fri- och rättigheter ”indragna” – trots att de alltså redan tagit två vaccindoser.

En annan möjlighet blir att storföretag och enskilda delstater inför egna definitioner kring vem som ska klassas som fullvaccinerad och inte, rapporterar CNN, något som skulle innebära att en person som tagit två doser av det kontroversiella vaccinet är välkommen på en arbetsplats men inte på en annan – trots att arbetsuppgifterna är identiska.

CNN skriver vidare att det också är fullt möjligt att definitionen av ”fullvaccinerad” kan komma att förändras mer än en gång om makthavarna bedömer att medborgarna måste ta ytterligare påfyllnadsdoser framöver.

Vissa profilerade vaccinförespråkare argumenterar till och med för att om det gått mer än sex månader sedan den senaste vaccindosen så bör personen i fråga inte längre klassas som fullvaccinerad.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!