Inrikes

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Micael Bydén ny ÖB

Inrikes I dag utnämndes generalmajor Micael Bydén till överbefälhavare efter Sverker Göranson.