Inrikes

Micael Bydén ny ÖB

Inrikes I dag utnämndes generalmajor Micael Bydén till överbefälhavare efter Sverker Göranson. Bydén tillträder som överbefälhavare och befordras därmed till general den 1 oktober. – Vi ser ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och vi ser nya hot. Det är en situation som ger mig som officer anledning att vara bekymrad samtidigt som det har stärkt mig i […]