Peacefood – Hur ett liv utan kött och mjölk läker kropp och själ

Bo G Jonsson recenserar boken Peacefood av Dr. Ruediger Dahlke som propagerar för ett bättre och mänskligare samhälle där födan är 100 procent växtbaserad.

publicerad 1 februari 2018

Bokens budskap framgår tydligt i titeln, att en kost som till 100% är växtbaserad är en hälsosam, human och fredlig kost. Däremot är en kost baserad på olika köttprodukter så som fågel, fisk, ägg, mjölk- och mjölkprodukter en inhuman och våldsam kost, efter som det sker en systematisk misshandel och dödande av djur, fåglar och fisk på djurfabriker och slakterier.

Författaren av boken är Dr. Ruediger Dahlke som är född 1951. Han har arbetat som läkare och psykoterapeut sedan 1979. Han är även specialistläkare i naturmedicin med fortbildning inom homeopati och har skrivit många böcker om hälsa. Han håller även Workshops i olika länder. När Dahlke var liten pojke besökte han Berlins zoo tillsammans med sin far och när han såg alla djur som var instängda i burar ville han omedelbart släppa ut dessa. Från den dagen vägrade han att äta kött och han har heller inte druckit mjölk sedan han blev ammad som bebis. Han har varit vegetarian i över 40 år. När han läste T Colin Campbells bok: Kinastudien, beslöt han sig för att bli vegan vilket han har varit de senaste tio åren.

I sin bok refererar han till flera vetenskapliga studier som klart visar att en animalisk kost baserad på kött- och mjölkprodukter markant ökar risken för olika sjukdomar. I boken ger han även många exempel på den fasansfulla misshandel som djuren får utstå i den kommersiella produktionen i djurfabriker och på slakterier. När man tar del av dessa exempel blir det svårt att tänka sig att någon skulle vilja fortsätta att medverka i denna massaker av djur för att stilla sina matbehov genom att konsumera de misshandlade och dödade djuren. Även när det gäller fångsten av fisk och fiskodlingar beskriver Dahlke hur fiskar slaktas och haven bokstavligen dammsugs på fiskbeståndet. Jag har tidigare skrivit en artikel på denna sida där världens främsta genier och filosofer som var vegetarianer och veganer och tog avstånd från att döda och äta djur.

Studier som visar att benskörhet ökar av animaliskt protein och mycket kalcium
I länder där man konsumerar mycket animaliskt protein och mycket mjölkprodukter med ett högt intag av kalcium har de största antalet lårbensbrott. Anledningen till att benskörhet och lårbensbrott ökar med mängden animaliskt protein inklusive mjölk, är att animaliskt protein bildar ett syraöverskott i kroppen. När kroppen sedan skall ta hand om och bryta ner syran så använder den kalcium som den drar ur från skelettet vilket leder till ökad benskörhet. 1992 visade en studie vid Yale universitetet, i vilken 34 andra studier sammanfattades, att 70% av benbrotten beror på hög konsumtion av animaliskt protein. Att kroppen använder kalcium från skelettet för att neutralisera syraöverskottet bevisades redan för 90 år sedan av forskaren Sherman.

En studie från UCLA universitet sammanfattade resultatet från 87 studier i 33 länder som visar att ju mer vegetabiliskt protein man äter desto mer minskar risken för benfrakturer. I en annan studie på samma universitet 2001 i vilken man under sju år hade följt 1000 kvinnor över 65 år visade att kvinnor som åt den största mängden animaliskt protein hade fyra gånger så hög risk att drabbas av benbrott jämfört med de som åt minst protein. En forskargrupp från Medical Research i Sidney undersökte 105 nunnor i åldern 50 – 85 år som var strikta veganer på olika kloster i Vietnam. Forskarna trodde att nunnorna skulle lida av benskörhet, men resultatet visade istället att ingen av nunnorna led av benskörhet trots att de endast åt en tredjedel av det rekommenderade kalciumintaget. Idag skrämmer sjukvården upp äldre kvinnor med att de måste öka sitt animaliska kalciumintag eller ta ett receptbelagt kalciumtillskott. Sjukvården erbjuder både läkemedel och även injektioner till kvinnor som sjukvården anser vara i riskzonen för att drabbas av benskörhet. Måtte kvinnor lita till sin personliga intuition och känna efter vad som känns rätt för dem själva istället för att blint lita på den skolmedicinska sjukvården och den gamla och falska propagandan när det gäller mjölk och animalisk kost som säger att mjölk ger starka ben.

En pågående studie som inleddes år 2000 av Virtanen, Läärä, och Hyppoönen visar att ett stort intag av komjölk fem-eller sexdubblar risken för typ 1-diabetes. I en studie där 140 barn med typ-1 diabetes undersöktes hade dessa barn fler antikroppar mot komjölk i blodet jämfört med friska barn. En studie av Dahl-Jörgensen, Joner och Hanssen 1991 från 12 länder konstaterade ett starkt samband mellan komjölk och typ 1-diabetes. I jämförelsen mellan dessa 12 länder låg Sverige på andra plats efter Finland när det gäller konsumtion av komjölk och förekomst av typ 1-diabetes.

Studier som visar att köttprodukter ökar risken för cancer
En studie under ledning av den japanske forskaren Hirayama vid Institute of Preventive Oncology kom 1990 fram till följande slutsats efter en forskningsstudie som pågått under 17 år med 265 118 vuxna personer i sex japanska prefekturer: ”Personer som äter mycket kött har en ökad benägenhet att insjukna i tarm- lung- och bröstcancer. Risken blir ännu större om de dessutom är rökare och inte äter gröna och gula grönsaker varje dag”. 1990 skrev andra författare till en metaanalys av tolv separata studier: ”Vår analys visar ett konsistent, statistiskt signifikant och positivt samband mellan risken för bröstcancer och mättade animaliska fetter hos kvinnor efter klimakteriet. En hög andel frukt och grönsaker har däremot en skyddande effekt”. 1990 kom andra forskare fram till följande radikala slutsats: ”Om du i lugn och ro funderar över dessa fakta (om tjocktarmscancer) måste du dra slutsatsen att den optimala mängd kött du kan äta är lika med noll”.

Kommersiella bolag misshandlar och dödar djur i fabriker för att maximera sin vinst
Några slakteriarbetare spelade i hemlighet in en film som de sedan överlämnade till Washington Post. 20 arbetare bekräftade filmen med namnunderskrifter, att dessa förhållanden var vanligt förekommande med de ansvarigas vetskap. I boken finns ännu fler vittnesrapporter från slakteriarbetare. Jag vill bespara läsaren av min recension dessa vittnesrapporter efter som jag personligen har blivit mycket illa berörd när jag har tagit del av dessa rapporter. Men jag kan försäkra dig om att den systematiska misshandeln av djuren på dessa slakterier är betydlig värre, mer groteskt och mer sadistiskt än du i din vildaste fantasi någonsin kan föreställa dig. Några citat: Paul McCartney: ”Om slakthusen hade glasfönster, så skulle alla vara vegetarianer”. Vincent van Gogh: ”Jag besökte ett slakthus i södra Frankrike en gång och från den dagen slutade jag att äta kött”. Leo Tolstoj: ”Så länge som det finns slakthus kommer det också att finnas slagfält”.

Förhållanden för djur och fåglar som är instängda på olika djurfabriker som produktionsmaskiner för att människan skall tillfredsställa sitt behov av animaliska produkter skapar ett ofattbart lidande för djuren i det moderna samhället. Förutom att djuren och fåglarna pumpas fulla med för dem onaturliga kemikalier för att växa snabbare och därmed ge en större till bolagen vinst gör situationen ännu mer makaber. Eftersom allt är energi och en sammankopplad helhet är min personliga uppfattning att den misshandel djur och fåglar blir utsatta för skapar en negativ energi, vibrationer och frekvenser i dessa varelser. Detta negativa energimönster förs sedan in i människan som äter de animaliska produkterna. Läkemedelsindustrin kallas för Big Pharma. När det gäller Big-djurindustrin och producerande djurfabriker är likheten iögonfallande, speciellt som samma lobbying förekommer av djurindustrin som när det gäller läkemedel och tobak. Big-djur och fågelindustrin upprätthålls av omedvetna eller medvetna politiker, myndigheter, läkare, sjukvården och olika patientorganisationer.

Terrorbrott och förintelse mot djur
Politiker, myndigheter och massmedia talar återkommande om terrorbrott och förintelse, men om de hundratals miljoner terrorbrott – den systematiska och pågående förintelsen av våra artfränder djuren, vilka har lika mycket känslor som vi människor, råder det en kompakt tystnad. Om man tar del av vittnesmålen i boken när det gäller den cyniska verklighet om vad som pågår i djurfabriker och slakterier borde man nog vara tämligen hårdhudad som människa om man väljer att fortsätta att medverka till detta och fortfarande kunna tycka att kött smakar gott. Det kunde vara bra att idé skolelever fick göra ett studiebesök i en djurfabrik eller på ett slakteri och själva se varifrån hamburgaren ursprungligen kommer ifrån innan den hamnar på deras tallrik. Om människor som äter kött och andra animalier skulle läsa boken Peacefood är jag övertygad om att den skulle vara en ögonöppnare.

Genom alla exempel i boken framstår det allt tydligare att den moderna människan är allt annat än holistiskt- och empatiskt intelligent utan istället är det som världens främsta genier och filosofer har uttalat, att den mänskliga rasen är det farligaste och ondaste rovdjuret av alla på jorden. Idag har det moderna samhället blivit ännu mer barbariskt och ännu mer galet än när genierna och filosoferna uttalade sina åsikter för 2500 år sedan och framåt tiden.

Med stöd av världsreligionerna
Jag är personligen inte någon anhängare av någon religion men jag tycker att det är intressant att Ruediger i boken citerar de olika religionernas vägledning för människan när det gäller kosten. Kristendomen. I Gamla testamtets Första Mosebok: ”Gud sade: Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Kött som har liv i sig får ni inte äta”. Ordspråksboken 15:17: ”Bättre en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat”. Även profeten Mohammed inom Islam anser att människan skall äta växter men inte kött. Buddismen. Budda: ”Köttätande döljer otaliga brott. Om ingen äter kött, då dödas inget levande väsen som föda, dödandet görs för köparen, att köpa är därmed att döda”. Hinduismen och Vedaskrifterna som är världens äldsta heliga skrifter. ”Den som vill uppnå största frid, ska inte äta kött från något djur på jorden. Den som ger råd eller ger order om att döda, den som sliter av en lem, den som faktiskt dödar ett djur, den som köper kött och den som äter kött ska betecknas som mördare. Med tanke på de metoder som används för att skaffa kött och med tanke på varelsernas lidande bör människan sluta att äta alla former av kött”.

Vi kan skapa ett helt nytt samhälle genom att äta växtbaserad kost
Ett samhälle där människor äter växtbaserad kost är ett miljövänligt och hållbart samhälle ur ett empatiskt, holistiskt och etiskt perspektiv, medan ett samhälle som är baserad på kött och animalisk kost leder till konflikter, våld och krig. Människor har olika personligheter. Vissa människor tycker att det är kul och spännande att skjuta djur för sitt nöjes skull och de får en kick av det, medan detta synsätt och beteende är otänkbart för andra människor. Det är upp till alla och envar vilken kost vi väljer att äta och vilket samhälle vi vill leva i. Beroende på vilken kost vi väljer kommer detta i mycket hög grad att påverka både vår personliga långsiktiga hälsa och vårt samhälle i ett holistiskt perspektiv. För den som är öppet intresserad och funderar på att alltmer byta ut sin kött- och animaliska kost till en växtbaserad kost är boken Peacefood tillsammans med böckerna Kinastudien av T Colin Campbell och Konsten att inte dö av Michael Greger fyllda med referenser som hänvisar till tusentals vetenskapliga bevis på att en naturlig växtbaserad kost är den mest hälsosamma kosten i motsats till en animalisk kost som skapar en långsiktig ohälsa och uppkomst av olika sjukdomar. Att dessutom en växtbaserad kost skapar ett mer humant, hållbart, miljövänligt, etiskt och fredligt samhälle som baseras på naturliga holistiska principer innebär ett ännu starkare skäl för att människan skall byta ut sin animaliska kost till en växtbaserad kost.

Eftersom vi är alla medskapare av vårt samhälle och vår värld borde vi alla ta vårt ansvar och verkligen tänka efter vilket samhälle vi vill skapa idag och framåt. Borde det inte vara hög tid att vi lever upp till vår självpåtagna image att vi är världens mest intelligenta djur, eller? Jag kan varmt rekommendera boken Peacefood till den som är intresserad och har funderingar när det gäller sin personliga val av kost och hälsa men även när det gäller att ta ansvar för och var en medskapare av ett helt nytt holistiskt samhälle, eftersom dagens samhälle uppenbarligen inte fungerar. Om vi människor fortsätter med vårt egoistiska och destruktiva beteende kommer obönhörligen en negativ avgrund allt närmare om vi fortsätter att tänka och bete oss som vi gör i dagens samhälle.

 

 

Bo G Jonsson


Författare: Ruediger Dahlke
Utgivare: Bloom Publishing
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska:
ISBN: 9788799612512

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!