Betalningsalternativen som ökar och minskar mest

publicerad 15 maj 2024

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Swish och mobila betalningar ökar mest som betalningsalternativ. Direktbetalningar och bankkort är de som minskar mest i användning. Trenderna i samhället påverkas till stor del av användarvänlighet, funktion och förmåner med de olika betalningsalternativen. 

I Sverige finns ett flertal olika betalningsalternativ, det vill säga hur en betalning genomförs. Det är exempelvis kontant, Swish eller med kort. Både teknik, säkerhet och funktion skiljer stort mellan de olika alternativen. Faktorer som på lång sikt påverkar vilket alternativ som väljs.

Bankkort

Riksbanken anger att bankkort är det vanligaste betalningsalternativet i Sverige. I en större undersökning, från 2023, svarade 63 % att deras senaste inköp genomfördes med ett bankkort.

Med bankkort dras summan direkt från kopplat kortkonto. Därmed är det bara möjligt att handla för den summa som för tillfället finns på kontot. Kortbetalningar har tryggheten i att felaktiga transaktioner kan reklamareras hos banken. Skulle exempelvis någon komma över dina kortuppgifter, och betala med kortet, kan du få pengar tillbaka. Hos storbankerna ingår det även ibland reseförsäkring på dessa kort.

Kreditkort

Kreditkort var det näst vanligaste betalningsmedlet år 2023. I Riksbankens undersökning anges att 13 % hade använt kreditkort vid sitt senaste betalningstillfälle.

I jämförelse mot bankkort ingår det betydligt fler fördelar med detta betalningsalternativ. Jämförelsesidan Kreditkort.com listar exempelvis reseförsäkring, bonus, rabatter, tillgång till flygplatslounger, köpförsäkringar och den ökade säkerheten som olika fördelar med kreditkort.

Kreditkortet är alltså det betalningsalternativ som ger flest förmåner. Nackdelen är däremot att krediten kan utnyttjas i större utsträckning än vad kortinnehavaren har möjlighet att återbetala månaden efter. Det kan därmed leda till räntekostnader och andra avgifter.

Kontanter

På tredjeplats, över mest använda betalningsmedel, kommer kontanter. Detta med 10 % av köptransaktionerna. Kontanter är det alternativ som minskar snabbast. För tio år sedan, 2014, var det cirka 20 % som betalade med kontanter och då var kontanter det näst vanligaste betalningsalternativet. Att det används i mindre uträckning återspeglas även i att mängden kontanter i samhället minskar succesivt. I början av året stod kontanter enbart för 1,2 % av betalningsmedlen i Sverige.

I jämförelse med kortbetalningar är kontantbetalningar mindre säkra. Detta både utifrån att det är svårare att spåra transaktionen samt att det aldrig ingår försäkringar eller betalskydd som vid kortbetalningar.

Det är däremot många som vill ha kvar kontanterna i samhället. En orsak är att de är lättare, för vissa personer, att hantera än digitala betalningsalternativ. Dessutom anser vissa att ett land utan kontanter innebär ett ”steg mot digital diktatur”. Detta utifrån att samtliga transaktioner kommer att vara spårbara.

Digitala plånböcker

Det snabbast växande betalningsalternativet är digitala plånböcker som exempelvis Google Pay och Samsung Pay. År 2023 angav 9 % att senaste betalningen skett med någon digital plånbok. Det kan jämföras mot 2022 då siffran låg på 5% och 2020 då enbart 1 % valde detta alternativ.

Fördelen är främst användarvänligheten. Mobilen, klockan eller annan enhet kan användas vid betalning och kortet kan lämnas hemma. Eftersom debitering sker på det kort som är registrerat i tjänsten nås ändå samma fördelar som vid kortbetalning. Genom att exempelvis kombinera ett kreditkort och Apple Pay nås förmånerna med kreditkortet och användarvänligheten med Apple Pay.

Swish

Även Swish växer kraftigt som betalningsalternativ. Det var 3 % som genomförde sitt senaste köp med Swish år 2023 vilket kan jämföras med 2022 och 2020 då nivån låg på 1%. Även om det fortfarande är låga nivåer i jämförelse mot andra betalningsalternativ så har Swish ökat mest procentuellt sedan föregående mätning.

En orsak till att Swish ökar i popularitet är enkelheten. Den stora skillnaden märks främst vid betalningar online då alternativen, kortbetalningar eller direktbetalning via banköverföring, kräver betydligt fler steg.

En annan orsak att Swish ökar kan vara hårdare ekonomiska tider och att folk då väljer betalningsalternativ som ger tydlig kontroll på pengarna. Det nämner Urban Höglund, vd för Getswish AB, i en intervju till TV4.

När det är tuffare tider vill man ha kontroll på sina pengar och handla för pengarna man redan har på bankkontot. Så det är absolut en faktor varför man väljer att betala med Swish i stället för olika kreditlösningar.

En nackdel med Swish är däremot att samma säkerhet som med kortbetalningar inte uppnås. Dessutom ingår aldrig rabatter eller försäkringar som med kreditkort.

Faktura

Riksbanken har inte fakturabetalning med i sin statistik. Det har däremot betalningsföretaget Nets i en undersökning från 2020. Även om siffrorna kan ha ändrats något sedan dess är det tydligt att de flesta använder kortbetalning vid köp online och därefter kommer fakturabetalningar.

Fördelen med faktura är att köparen får produkten innan betalning sker. Osäkerheten kring att produkten inte ska levereras, eller vara trasig vid leverans, minskas då fakturan i detta fall inte betalas. Utöver att företag själva kan ha fakturalösningar är det mycket vanligt med externa tjänster som exempelvis Klarna eller Svea.

Direktbetalningar

Undersökningen från Nets visar även att andelen som väljer direktbetalning vid E-handel minskar. Ett exempel på direktbetalning är när Trustly används för banköverföring till E-butiken. Fördelen är att pengarna dras direkt från kontot, likt betalning med bankkort eller Swish. Om dessa tre alternativ jämförs är däremot Swish betydligt enklare vilket kan vara orsaken till att direktbetalningar har minskat sedan Swish infördes i Sverige.

Fördelen med direktbetalningar brukar anses vara användarvänligheten och att pengarna dras direkt. Nackdelen är det att det krävs flera steg i transaktionsprocessen än med Swish. Dessutom nås inte samma utbud av förmåner som med kortbetalningar. En del banker ger däremot tillgång till deras kompletterande reseförsäkring vid direktbetalning av resa. Detta i likhet med om resan betalas med kort.