Tveksam klimatnytta med laddstolpar

publicerad 17 januari 2020
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Satsningen på laddstationer för elbilar skulle gynna klimatet och många bostadsrättsföreningar beviljades pengar av Naturvårdsverket för detta ändamål. Nu visar det sig att de flesta laddstolpar inte används.

Det är Svenska Dagbladet som granskat laddstationerna och kommit fram till att nyttan med satsningen på denna är ”kraftigt överdriven”. Detta eftersom de stationer som byggts av bostadsföreningarna sällan används av de boende som saknar elbilar men däremot hjälper till att höja bostadspriserna.

Inför 2020 har Naturvårdsverket två miljarder kronor att dela ut projektet ”Klimatklivet” där företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om pengar för olika satsningar som ska vara klimatvänliga.

Naturvårdsverket har beräknat att varje privat laddstation ger en utsläppsminskning på omkring 1,6 ton växthusgaser per år men några kontroller på att stationerna verkligen används och bidrar till en minskning görs inte.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!