Tveksam klimatnytta med laddstolpar

publicerad 17 januari 2020

Satsningen på laddstationer för elbilar skulle gynna klimatet och många bostadsrättsföreningar beviljades pengar av Naturvårdsverket för detta ändamål. Nu visar det sig att de flesta laddstolpar inte används.

Det är Svenska Dagbladet som granskat laddstationerna och kommit fram till att nyttan med satsningen på denna är ”kraftigt överdriven”. Detta eftersom de stationer som byggts av bostadsföreningarna sällan används av de boende som saknar elbilar men däremot hjälper till att höja bostadspriserna.

Inför 2020 har Naturvårdsverket två miljarder kronor att…

 


Liknande artiklar: