Miljö

Tveksam klimatnytta med laddstolpar

Satsningen på laddstationer för elbilar skulle gynna klimatet och många bostadsrättsföreningar beviljades pengar av Naturvårdsverket för detta ändamål. Nu visar det sig att de flesta laddstolpar inte används.

Det är Svenska Dagbladet som granskat laddstationerna och kommit fram till att nyttan med satsningen på denna är ”kraftigt överdriven”. Detta eftersom de stationer som byggts av bostadsföreningarna sällan används av de boende som saknar elbilar men däremot hjälper till att höja bostadspriserna.
Inför 2020 har Naturvårdsverket två miljarder kronor att dela ut projektet ”Klimatklivet” där företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om pengar för olika satsningar som ska vara klimatvänliga.

Naturvårdsverket har beräknat att varje privat laddstation ger en utsläppsminskning på omkring 1,6 ton växthusgaser per år men några kontroller på att stationerna verkligen används och bidrar till en minskning görs inte.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • elbilar
  • klimatet