Hedegaard positiv till skiffergas

publicerad 22 juli 2013

EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard är positivt inställd till utvinning av skiffergas i EU, vilket framgick under årets Almedalsvecka.

– För att undvika samma fel och problem med föroreningar som i USA kommer vi lägga fram ett ramverk för hur vatten och kemikalier
ska hanteras vid skiffergasutvinning, men i princip ger vi grönt ljus till de länder som vill utvinna skiffergas, säger Connie Hedegaard
till MiljöRapporten Direkt.

Riksdagen röstande ned förslaget att använda hydraulisk spräckning som metod vid utvinning av bl.a. gas
Riksdagen röstande ned förslaget att förbjuda användning av hydraulisk spräckning som metod vid utvinning av bl.a. gas

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om utvinningsmetoden ”hydraulisk spräckning” som används vid utvinning av skiffergas vilket kan medföra miljörisker.

Relaterat:

Riksdagen godkände fracking
Kommuner vill ha vetorätt mot prospektering


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!