Miljö

Betande köttdjur ingen klimatbov

Nötbetesdjur vid Vreta, Uppsala län

Nya rön visar på betesmarkernas stora förmåga att binda kol, och vänder upp och ner på tidigare uppfattningar om våra livsmedels klimatpåverkan, enligt en artikel på SvD Debatt.

Om världens betesmarker sköts på rätt sätt skulle de kunna binda cirka 3 miljarder ton koldioxid per år, vilket motsvarar alla metangasutsläpp från idisslarna. Därmed skulle betesbaserad köttproduktion ge neutrala eller till och med negativa växthusutsläpp.

Det är den storskaliga, industrialiserade animalieproduktionen som är problemet, inte småskalig betesbaserad köttproduktion, skrivare debattörerna.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Liknande artiklar

Minimal klimateffekt av mer koldioxid Medan CO2-halten tycks ha stadigt ökat, har Jordens medeltemperatur även minskat dels ca 1880-1910 och dels ca 1940-75. ...
Om Sveriges obefintliga beredskap Jag har tidigare skrivit om de idag tre största pågående skadorna på vår miljö räknat i människoliv som går till spillo ...
Klimatlag som inte räknar med tåg Den nya klimatlag som beslöts 15 juni ger mer mål och procedurer än den pekar på åtgärder. Vid varje budgetproposition s...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!