Miljö

Betande köttdjur ingen klimatbov

Nötbetesdjur vid Vreta, Uppsala län

Nya rön visar på betesmarkernas stora förmåga att binda kol, och vänder upp och ner på tidigare uppfattningar om våra livsmedels klimatpåverkan, enligt en artikel på SvD Debatt.

Om världens betesmarker sköts på rätt sätt skulle de kunna binda cirka 3 miljarder ton koldioxid per år, vilket motsvarar alla metangasutsläpp från idisslarna. Därmed skulle betesbaserad köttproduktion ge neutrala eller till och med negativa växthusutsläpp.

Det är den storskaliga, industrialiserade animalieproduktionen som är problemet, inte småskalig betesbaserad köttproduktion, skrivare debattörerna.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet