Skolmedicinens största systemfel

Skolmedicinens nästan totala fokus på piller mot alla sjukdomssymptom är en återvändsgränd som aldrig leder till att människor blir friska, skriver Lars Bern i sin senaste krönika.

publicerad 30 januari 2018
Arkivbild

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Hjärnfonden
Under den gångna veckan fick jag ett av alla dessa tiggarbrev från en av skolmedicinens lobbyorganisationer. Den här gången var brevet från Hjärnfonden som vill ha in pengar för forskning om hjärnans sjukdomar. Det här brevet var ett skolexempel på det största systemfelet inom dagens skolmedicin. Det handlade om den snabbt ökande otäcka sjukdomen Alzheimer som drabbar många av oss äldre. Hjärnfonden ville att jag skulle skänka pengar för att finansiera forskning för att hitta kemikalier som kan bromsa eller hindra sjukdomens förlopp. Ni kan läsa brevet här.

Som vanligt arbetar skolmedicinarna i fel ända av problemet, man är helt fokuserad på att ta fram för vår kropp främmande kemikalier som på olika sätt påverkar processerna i vår kropp. Det handlar nästan alltid om att angripa symptomen på sjukligheten i stället för orsakerna till att vi blir sjuka. Möjligen kan man bromsa ett sjukdomsförlopp med främmande kemikalier, men man botar inte den sjuka och kemikalierna har nästan undantagslöst en rad oönskade biverkningar. Skolmedicinens nästan totala fokus på piller mot alla sjukdomssymptom är en återvändsgränd som aldrig leder till att människor blir friska.

Den dag Hjärnfonden ber mig om en gåva för att finansiera forskning om varför vi får den metabola sjukdomen Alzheimer och hur vi skall leva och äta för inte drabbas av den, då kommer jag att lämna ett bidrag. Men tyvärr är dessa skolmedicinens lobbyorganisationer Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden bara läkemedelsindustrins förlängda arm. Det handlar nästan enbart om att få fram nya kemiska preparat som industrin kan sälja och tjäna miljardbelopp på. Här är det frågan om enorma ekonomiska intressen som drivit fram ett systemfel inom skolmedicinen. Världens idag mest sålda piller statinen Lipitor har dragit in inkomster till sin ägare Pfizer på 1.000 miljarder kronor, och det för ett piller som nästan ingen har nytta av och som ger ytterst obehagliga biverkningar.

Om forskarna istället kan visa oss hur vi kan hålla sjukdomar borta, ja då får inte industrin någon marknad. Industriintresset är tyvärr att vi förblir sjuka och bara behandlar symptomen resten av vårt liv med deras piller. Med den ökande kunskap som trots motståndet från den av industrin styrda forskningen börjar komma fram, vet vi att rätt kost och livsstil minskar risken för att insjukna i Alzheimer markant. Att sjukligheten ökar beror till stor del på dagens farliga och ohälsosamma industrimat och helt tokiga kostråd.

Vacciner
De kampanjer för en ökande användning av vacciner som jag tidigare skrivit om, är en annan sida av samma systemfel inom skolmedicinen. Marknaden för industrins vaccindoser växer snabbt och omfattar idag flera hundra miljarder kronor per år. Det gäller att skapa maximal rädsla för att öka efterfrågan på marknaden. De oerhört överdrivna svininfluensalarmet var för mig en väckarklocka.

Med hjälp av till industrin knutna s.k. experter inom WHO lyckades man stämpla denna ganska harmlösa influensa som en farlig pandemi. Svininfluensan skördade faktiskt färre dödsoffer än tidigare säsongsinfluensor men man lyckades ändå få igång en massvaccination mot viruset. Alla vet vi vilka ytterst allvarliga biverkningar av vacciner som drabbade en massa främst unga människor i form av narkolepsi. Tidigare väldigt dödliga pandemier i människans historia har ofta sammanfallit med nödår, då människor varit svältande och undernärda, varför deras immunförsvar varit kraftigt nedsatt.

Det är samma sak med en vaccindos som med andra kroppsfrämmande kemikalier i många s.k. läkemedel. Vaccindoser innehåller förutom den aktiva substansen en rad farliga tillsatta kemikalier som ger mer eller mindre svåra biverkningar. Dessutom injiceras den substans som skall starta en förväntad immuniseringsprocess på ett onaturligt sätt, med en spruta rakt in i kroppen. Naturens sätt att infektera går via en eller flera yttre barriärer som mobiliserar vårt immunförsvar på ett naturligt sätt.

Problemet idag är att människans immunförsvar är försvagat av vår livsstil och av vår ohälsosamma och onaturliga industrimat. Våra barn får växa upp i en steril miljö där de inte utvecklar ett väl fungerande immunförsvar. Det här gör oss allt mer känsliga för olika infektioner och olika autoimmuna reaktioner som leder till allergier och andra problem. Förr i världen när barn växte upp på lantgårdar bland djur och omgivna av en massa naturliga mikroorganismer, blev man inte allergisk eller fick andra autoimmuna sjukdomar i den utsträckning som vi ser idag.

Den medicinska forskningen borde i första hand handla om hur vi skall leva och äta för att kunna utveckla och vidmakthålla ett fungerande immunförsvar, då skulle vi inte behöva bråkdelen av alla vacciner och piller. Men den forskningen intresserar inte den industri som har strupgreppet på vår skolmedicin. Fundera på varför djur som fortfarande lever i sin naturliga miljö inte blir sjuka i den omfattning som vi människor och våra husdjur blir.

Idag vet vi ganska mycket om hur vi skall kunna stärka vårt immunförsvar, men det är inte många i skolmedicinens läkarkår som upplyser om det. Läkemedelsindustrin gör det absolut inte. När det speciellt gäller sjukdomar som influensa vore en långt klokare strategi, än årliga riskabla vaccindoser att sprida kunskap om kost och kosttillskott som stärker vårt eget naturliga immunförsvar. Jag tror det skulle vara långt effektivare och därtill riskfritt utan biverkningar. För egen del tackar jag nej till de årliga vaccindoserna som erbjuds oss äldre och tar istället vitaminer som C och D3 plus äter en kost som är bra för mitt immunförsvar.

Detta sagt, så finns det givetvis några ytterst allvarliga infektionssjukdomar som vårt immunförsvar kan ha svårt att klara av. Mot dem skall vi givetvis fortsätta att vaccinera oss om vi kan.

Om ni vill stödja den medicinska forskningen är ett bidrag till Kostfonden långt effektivare, än pengar till skolmedicinens till läkemedelsföretagen knutna fonder som Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden. Det senare är mest att stödja läkemedelsbolagen.

 

PS

Döm om min förvåning när jag i lördagens tidning läser en annons från Hjärt-Lungfonden där man tigger pengar för att studera rödbetors betydelse för den kardiovaskulära hälsan. När jag för bara några år sedan som huvudman i fonden föreslog motsvarande (en kampanj för att få in pengar till studier av sambanden mellan kost och hjärt/kärlhälsa) så avvisades det med att en sådan kampanj skulle skada fondens anseende och sedan fick jag sparken som huvudman.

Sedan den händelsen har Hjärt-Lungfonden fått konkurrens från Kostfonden och tydligen insett hotet mot sina intäkter. Nu återstår det att se hur allvarligt menad denna forskning är. Det är dock ett positivt tecken. Tills vidare sätter jag dock för säkerhets skull mina slantar på Kostfonden, som inte belastas av band till Big Pharma.

 

 

Lars Bern

 

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!