Krönikor

Motstridigt från Vattenfall

Vattenfall vill motverka klimatförändringarna genom att fasa ut fossila bränslen. Men det är någonting som kan bli mycket svårt, skriver Tege Tornvall.

Vattenfall säger sig vilja motverka klimatförändringarna.
Publicerad 28 oktober 2020
Uppdaterad idag kl. 15:49

Statliga Vattenfall har dubbla och motstridiga uppdrag. Det skall både producera elektricitet och följa politiska direktiv. Dessa innebär i praktiken ofta att INTE producera elektricitet – i alla fall inte så kostnadseffektivt som möjligt.

Vattenfalls för regering och riksdag viktigaste mål är nu att genomföra Sveriges klimatpolitik. Den går ut på att a) lägga ned våra kärnkraftverk och b) tillföra mindre koldioxid till atmosfären samt minska atmosfärens halt av koldioxid.

Vattenfall stammar från ett statligt verk, som grundades 1909 för att producera vattenkraft i svenska älvar. När älvarna inte fick utnyttjas mer började verket också bygga kärnkraftverk för att möta ökande elbehov.

År 1992 ombildades verket till aktiebolaget Vattenfall med ny uppgift att gå med vinst. Det fick bolaget att även investera i andra energiformer som gas under Siljan och kolkraftverk i andra länder – ofta med stora förluster.

Nu skall Vattenfall också förverkliga Sveriges klimatpolitik på energiområdet. För detta satsar bolaget på vind-, sol- och bioenergi. Men det blåser bara ibland och är bara solsken ibland, och den råvara som behövs för bioenergi räcker långt ifrån till i konkurrens med mat och andra behov.

För att undvika energibrist behåller staten därför kärnkraftverk, köper oljekraft från Karlshamn och importerar elenergi från grannländer. Det rimmar illa med Sveriges officiella energipolitik.

Vattenfall har försökt förbättra bilden med annonser över fyra sidor i dagspress om sina ”framsteg för klimatet”. Där hänvisar Vattenfall till sin rapport ”Samtalet om klimatet”. Den bygger på enkäter med över 14000 vuxna i sju länder.

Enkäten utgår okritiskt från påstått klimathot som bevisat faktum och mäter med ledande frågor hur detta oroar människor. En ”klimatförändringspsykolog” ger råd om hur folk skall hantera sin ”klimatångest” och föreslår att ”med gott exempel ge positiv påverkan”.

Det inspirerar Vattenfall att ”motverka klimatförändringarna” med målet att ”fasa ut fossila bränslen”. Det blir svårt främst av två skäl.

Klimatet beror främst på a) hur mycket solvärme som når jordytan och b) hur växlande solvind släpper in kosmisk strålning som påverkar moln och nederbörd.

Hela 85 procent av världens hela energiförsörjning kommer från kol, olja och gas. Allt Jordens liv bygger på kol. Koldioxid är växternas näring. Mer koldioxid får det att växa mer. Att bekämpa koldioxid är att bekämpa Livet självt.

Tege Tornvall

 

Tege Tornvall är krönikör på Nya Dagbladet med ett förflutet som skribent på bland annat Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift samt som info-konsult för ledande data- och industriföretag.

Han är aktiv inom nätverket Klimatsans och har givit ut två böcker i klimatfrågan: “Solen driver vårt klimat” samt “Tänk om det blir kallare?”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!