DN vilseleder läsarna om globalismens främsta torped

DN:s hyllning av den ytterst skadliga verksamhet som bedrivs av Soros och tidningens krav på att det land som mer än något annat försvarar sin nationella självständighet mot globalisternas attacker, skall uteslutas ur EU, är ett pinsamt lågvattenmärke för det globalistiska propagandabladet DN, skriver Lars Bern.

publicerad 9 december 2018
Den judiske miljardären George Soros har donerat över 300 miljarder kronor till organisationer och verksamheter som arbetar för att öppna Europas gränser

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I fredagens ledare med rubriken George Soros är en förebild som EU bör försvara gör sig DN skyldig till att grovt vilseleda sina läsare om globalismens främsta torped och vad han står för.

Det är riktigt att han i sin ungdom undkom förintelsen men knappast på något sätt som hedrar honom, vilket han själv erkänt i en TV-intervju. Redan där föll han på sned som förebild, det nämner inte DN. Tidningen fortsätter att svepande förklara att han därefter flyttade till USA och gjorde sig en förmögenhet på finansmarknaderna som han sedan använt i sin filantropiska verksamhet genom sin egen organisation Open Society. Han har totalt överfört ca. 300 miljarder SEK till organisationen.

DN utelämnar nogsamt den viktigaste uppgiften om hur Soros kom att på kort tid kunna bygga upp sin enorma förmögenhet, för någon entreprenör och företagsbyggare är han inte. Förklaringen är den att han tidigt blev den enormt mäktiga bankirdynastin Rothschilds vänstra hand med uppgift att manipulera finansmarknaden och politiken efter deras tycke. Hans mycket nära relationer med Rothschilds har i detalj dokumenterats av den världskände kolumnisten och historikern William Engdahl. Soros försågs, enligt Engdahl, av Rothschilds med ytterst initierad insiderinformation som gav honom möjlighet att bygga upp sin enorma förmögenhet via hänsynslösa spekulationer på finansmarknaderna. Knappast någon imponerande bedrift.

Självklart förväntade sig bankirerna inom Rothschilds dynasti utdelning på sina investeringar i Soros imperium. Jag har i olika krönikor redogjort för hur de globala bankerna och företagen i över hundra år bedrivit lobbyverksamhet för att påverka den politiska utvecklingen, så att den maximalt gynnar dessa företag och bankers ekonomiska intressen. Det vi idag kallar globalismen är den politiska inriktning i väst som blivit resultatet av denna politiska påverkan. Den finns väl beskriven i boken When corporations rule the world. I takt med den enorma växande förmögenhetskoncentrationen till de globala företagen och bankerna har globalisternas inflytande vuxit och kommit att vida överträffa det inflytande som merparten av världens nationalstater kan utöva. Soros påstådda filantropi har varit en mycket viktig och framgångsrik del i denna påverkan. Den har dock inget att göra med idealism.

För globalismen är det främsta hindret för deras fortsatta övertagande av makten och inflytandet i världen, att det fortfarande finns suveräna nationalstater som försvarar sin självständighet och sina gränser. Den uppgift deras vänstra hand Soros haft, har varit att på olika sätt understödja en utveckling som försvagar nationalstaternas möjlighet att i demokratisk ordning bedriva en självständig nationell politik. I Sveriges fall har detta varit ytterst framgångsrikt.

Exempel på Soros aktiviteter har varit spekulationer som torpederat nationalstaters möjligheter att bedriva en egen finans- och penningpolitik. Han spekulerade i början av nittiotalet mot bland annat ekonomierna i Storbritannien och Sverige och mot Thailand och Malaysia vid Asienkrisen 1997. Detta bidrog till ekonomiska kriser och sänkt levnadsstandard i dessa stater. Svenska skattebetalare förlorade mångmiljardbelopp och svenska demokratiskt valda politiker tvingades ge upp sitt försvar av kronan och kontroll över kapitalrörelser in och ut ur landet.

Globalisterna har varit en stark kraft bakom USA/NATO:s globala bombpolitik under de senaste 30 åren. Nationalstater som visat en ambition att föra en från globalismen självständig politik har på olika sätt raserats. Länder som Serbien, Irak, Libyen och Syrien har man bombat sönder och samman. Ryssland och Iran har man förgäves försökt destabilisera och i Ukraina iscensattes en statskupp som störtade den demokratiskt valde presidenten.

Flyktingströmmen från USA/NATO:s bombpolitik utnyttjade Soros genom att samtidigt sjösätta det projekt som kallats Wellcome to EU – w2eu (finansierat av hans Open Society). Det gick ut på att locka lycksökande unga män att blanda sig med krigsflyktingarna för att ta sig in i EU. W2eu tryckte upp miljontals skrifter på olika språk som instruerade dessa migranter om hur de skulle ta sig in i EU och hur de skulle lura sig förbi ländernas gränskontroller. Denna migration slog två flugor i en smäll för globalisterna, genom att den destabiliserade en rad nationalstater (där Sverige och Tyskland drabbades värst) och det överflödade EU:s arbetsmarknad med billig arbetskraft som underminerar välfärdsstaternas arbetsmarknadspolitik.

Det DN ondgör sig över i ledaren är de länder med Ungern i spetsen som försvarat sin nationella suveränitet mot den av globalisterna iscensatta invasionen av migranter, genom att stänga sina gränser. Intrycket DN försöker ge är att Ungern är ensamt vilket knappast är fallet, en rad östliga EU-stater är helt inne på Ungerns linje. I land efter land slänger man därför ut organisationer som är finansierade av Soros och som därför betraktas som fientliga främmande agenter. Detta motstånd mot Soros påverkansnätverk är ingalunda begränsat till Ungern utan gäller ett halvdussin EU-stater, Ryssland, Indien m.fl.. Vi kommer säkert att få se att detta motstånd kommer att sprida sig vidare.

Soros påverkansaktiviteter i Europa har även sin motsvarighet i USA, där Soros stödjer aktiviteter för att destabilisera den amerikanska nationen genom att underblåsa våldsamma upplopp som Black lives matter och att även där stimulera migranter att ta sig in i USA illegalt. Soros har i den andan varit en av huvudfinansiärerna av Donald Trumps motståndare. Han stödde bl.a. både Obama och Clintons.

DN skriver att Soros fiender hävdar att hans egentliga mål är att översvämma Ungern och resten av Europa med invandrare från Afrika. Jag frågar mig om DN:s redaktion aldrig hört talas om w2eu? Sedan fortsätter man skriva att tarvligheterna och konspirationsteorierna är legio. Häpnadsväckande billiga argument, självklart avfärdas alla som visar på globalismens politiska program som konspirationsteoretiker. Jag upprepar vad jag alltid visat, att politiken inte behöver några konspirationer, det räcker att följa de globala bankirernas egenintressen. Och sedan spelar DN ut det billiga antisemitkortet med att antisemitismen är tydlig. Det senare faller på det enkla faktum att ett av de många länder som vänt sig mot Soros manipulativa skadliga verksamhet är just Israel. Dåligt DN!

DN:s hyllning av den ytterst skadliga verksamhet som bedrivs av Soros och tidningens krav på att det land som mer än något annat försvarar sin nationella självständighet mot globalisternas attacker, skall uteslutas ur EU, är ett pinsamt lågvattenmärke för det globalistiska propagandabladet DN. Och det säger inte så lite.

 

Lars Bern

Krönikan har tidigare publicerats på Anthropocene.


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!