San Francisco förbjuder ansiktsigenkänning

publicerad 17 maj 2019

I San Francisco, USA, har politikerna nu röstat igenom något som kallas ”Stop Secret Surveillance Ordinance”. Det är en lag som bland annat förbjuder stadens verksamheter att använda sig av ansiktsigenkänning.

Alla verksamheter som faller under San Francisco stads ansvar, bland annat stadens polismyndighet, får inte längre använda sig av ansiktsigenkänning för att identifiera människor.

Anledningen är att tekniken anses vara alltför integritetskränkande.
Förutom de nya lagarna för stadsområde San Fransico, inkluderar lagarna även regler för hur kameror och AI som läser av fordons registreringsskyltar samt hur apparater som avlyssnar mobiltrafik köps in och används.

I vilken utsträckning som den…


 


Liknande artiklar: