IT/Övervakning

San Francisco förbjuder ansiktsigenkänning

I San Francisco, USA, har politikerna nu röstat igenom något som kallas ”Stop Secret Surveillance Ordinance”. Det är en lag som bland annat förbjuder stadens verksamheter att använda sig av ansiktsigenkänning.

Alla verksamheter som faller under San Francisco stads ansvar, bland annat stadens polismyndighet, får inte längre använda sig av ansiktsigenkänning för att identifiera människor.

Anledningen är att tekniken anses vara alltför integritetskränkande.

Förutom de nya lagarna för stadsområde San Fransico, inkluderar lagarna även regler för hur kameror och AI som läser av fordons registreringsskyltar samt hur apparater som avlyssnar mobiltrafik köps in och används.

I vilken utsträckning som den nya lagen påverkar privata aktörer som utför och i förekommande fall säljer övervakningstjänster är än så länge oklart.

Det finns en del farhågor uttryckta på sociala medier som hävdar att starka privata aktörer tar makten över övervakningen från den relativt svaga offentliga sektorn i Kalifornien, vilket kan hota människors integritet och rättssäkerhet än mer än om myndigheterna sköter övervakningen själva.

Även i Sverige är kameramassövervakning med ansiktsigenkänningsteknik en het fråga.

I Sverige har var femte kommun skolor som kameraövervakar eleverna, enligt en enkät som TV-programmet Lilla Aktuellt har gjort med 168 svarande kommuner.

– Det oroar oss en del. För att sätta upp kameror krävs ganska omfattande skäl, och jag tror inte alla kommuner har koll på dem, säger Moa Nordqvist som är jurist på Datainspektionen

Att sätta upp övervakningskameror utanför till exempel skolor kräver tillstånd, men inte om det sätts upp inne i skolan. Bredängsskolan i på Skärholmen i Stockholm är en av alla skolor som använder sig av kameraövervakning.

– Det har vi gjort som ett led av vårt arbete med att skapa ökad trygghet, säger rektorn för Bredängsskolan Anna Hoffsten.

Behovet av att skapa ökad trygghet har följt på regeringens massimport av rasfrämlingar till Sverige, vilken tog ny fart 2015.

Tidigare har Sverigedemokraterna i Uppsala velat införa ”intelligent” ansiktsigenkänningsteknik i kommunens skolor, något som också tidigare gjorts i Skellefteå. Utbyggandet av övervakningssystemen ”för trygghetens skull” går nu snabbt i Sverige.

 

Källa: Feber/MSN


Liknande artiklar


Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!