Forskarnas larm: “Ansiktsigenkänning strider mot mänskliga rättigheter”

Teknokratins framfart

publicerad 3 november 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny studie slår forskare vid Cambridge University i Storbritannien fast att polisens användning av ansiktsigenkänning strider mot mänskliga rättigheter och bör bannlysas om man vill upprätthålla dessa i landet.

Det var under 2017 som polisen i Storbritannien gjorde sitt första ingripande med hjälp av ansiktsigenkänning och man har sedan dess fortsatt att experimentera med denna teknik inom brottsbekämpning. Ett sätt som används är att man kopplar allmänna kameror till databaser som innehåller bilder på flera människor, där man sedan ska kunna koppla ansikten från kamerorna på gatorna till databasbilderna.

Nu fastslår dock forskare vid universitetet i Cambridge att den ansiktsigenkänning brittiska polisen använder sig av på allmänna platser strider mot etisk standard och mänskliga rättigheter.

I studien har man tittat på tre utplaceringar av kameror och kommit fram till att alla tre misslyckas med att möta inte bara etiska krav utan även rent juridiska. Samtidigt menar man att polisen undanhåller hur man använder informationen samt att polisen heller inte hålls ansvarig för de eventuella skador teknologin kan åstadkomma.

Polisstyrkan är inte nödvändigtvis ansvariga eller hålls ansvariga för skador orsakade av ansiktsigenkänningsteknik, menar huvudförfattaren Evani Radiya-Dixit.

Forskarna slår också fast att användningen av ansiktsigenkänning inom polisen bör bannlysas helt om man vill uppnå fullödiga mänskliga rättigheter i Storbritannien.

För att skydda mänskliga rättigheter och förbättra ansvarsskyldigheten i hur teknik används måste vi fråga vilka värderingar vi vill införliva i tekniken, menar Radiya-Dixit.

I Sverige fick Polismyndigheten godkänt att använda sig av ansiktsigenkänning vid brottsbekämpning under 2019. Dock tvingades myndigheten betala en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor efter att ha brutit mot brottsdatalagen. Integritetsmyndigheten slog då fast att man använt sig av den kontroversiella och integritetskränkande appen Clearview AI, något som inte var tillåtet. Appen är exempelvis olaglig i Kanada.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!