Efter Orlandomassakern: Trump och Clinton vill intensifiera övervakningen

publicerad 26 juni 2016
Donald Trump och Hillary Clinton.

Efter massakern i Orlando där 50 människor miste livet så verkar presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton vara överens om att den amerikanska regeringens övervakning måste förbättras och utökas.

I ett tal förkunnade Hillary Clinton att USA behöver mer resurser för att kunna upptäcka och neutralisera terrorplaner innan dessa genomförs. Donald Trump i sin tur gick ut och lovade snarlika åtgärder och sade att han kommer att ge den amerikanska säkerhetstjänsten, polisen och militären de redskap som dessa kan tänkas behöva för förebygga terrorattentat.

Vi behöver det bästa systemet för informationsinhämtning. Det innefattar ett bättre samarbete mellan statliga, lokala och federala myndigheter – och med våra allierade.

Hillary Clinton sade dessutom rakt ut att det måste bli enklare för olika amerikanska myndigheter att kunna ta del av och lämna ut information som kan underlätta terroristbekämpningen, något som aktivister för medborgerliga fri- och rättigheter oroas över, eftersom de befarar att det innebär fler integritetskränkande åtgärder och en farlig utveckling med ökad övervakning av befolkningen i stort, rapporterar ThinkProgress.

Motståndare till de båda presidentkandidaternas utspel argumenterar för att en utökad övervakning sällan eller aldrig gör befolkningen tryggare men att den kan användas för att kontrollera dessa och att detta också är själva grundsyftet. Kritik har också riktats mot att en allmän massövervakning av medborgarna gör det svårt för de anställda att sålla ut relevant information från de enorma mängder data som de kommer behöva bearbeta.

Kritiker menar också att planerna om en än mer omfattande övervakning har funnits länge och att presidentkandidaterna nu bara passar på att utnyttja en tragisk händelse för att snabba på processen och få med sig opinionen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!