IT/Övervakning

Det skriver Zuckerberg i sitt ”Facebook-manifest”

Facebook-grundaren Mark Zuckerberg har i ett ”manifest” beskrivit hur han vill att det sociala nätverket ska förändra världen och hur man vill skapa ett globalistiskt samhälle med kulturella ”standarder”.

I det nästan 7 000 ord långa manifestet framgår det att Zuckerberg vill att Facebook ska vara i förarsätet när det kommer till utveckling och globalism runt om i världen genom säkerhet, support och ett ”inklusivt samhälle”.

Delar av denna utveckling kommer genomföras med hjälp av artificiell intelligens, AI, som enligt Zuckerberg ska kunna skilja på terrorism, propaganda och faktiska nyheter.

”Just nu jobbar vi på att få AI:n att göra skillnad mellan nyheter om terrorism och faktisk terrorismpropaganda så att vi så snabbt som möjligt kan blockera någon som använder våra tjänster för att rekrytera någon till en terroristorganisation. Detta är tekniskt svårt eftersom det kräver en AI som kan läsa och förstå nyheter, men vi måste arbeta med detta för att bekämpa terrorismen i världen.”

Dessutom ska nyhetskällor som beskriver händelser ur flera perspektiv få förtur och synas mer på Facebook än nyhetskällor som rapporterar ”ensidigt”. Detta sker för att minska polariseringen av samhället, enligt Zuckerberg. Det är sedan tidigare känt att Facebook gett mer utrymme åt liberala åsikter än konservativa.

I avdelningen av manifestet som handlar om hur Facebook ska skapa ett ”inklusivt samhälle” skriver Zuckerberg att man måste införa kulturella standarder för att öka mångfalden.

”Jag har tillbringat en hel del tid under det senaste året genom att reflektera över hur vi kan förbättra vårt samhälles styrning. I Kalifornien är vi inte bäst positionerade för att identifiera de kulturella normerna runt om i världen. I stället behöver vi ett system där vi alla kan bidra till fastställandet av standarder.”

Avslutningsvis skriver Mark Zuckerberg om hur Facebook ska leda en ”social infrastruktur” in i framtiden.


Alexander Almqvist-Paajanen
alexander.almqvist@nyadagbladet.se