Datainspektionen säger nej till förslag om hemlig dataavläsning

publicerad 18 mars 2018

Datainspektionen säger nej till regeringens förslag om att bland annat installera trojaner i misstänkta brottslingars datorer.

I november ifjol presenterade regeringens utredare Petra Lundh sitt förslag på hur grov organiserad brottslighet enklare ska kunna stävjas. Förslaget gick ut på att låta aktörer som Säpo och polisen få plantera in särskild mjukvara i misstänktas datorer, så kallad hemlig dataavläsning. Detta kan bland annat ske i form av så kallade trojaner.

Men förslaget kritiseras av Datainspektionen, som är den myndighet med ansvar för att skydda svenska medborgares integritet. Enligt Datainspektionen har regeringens förslag kraftigt underskattat integritetsrisken med hemlig dataavläsning.

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning föreslås få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen väsentligt underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten flaggar också för att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon”, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!