IT/Övervakning

Datainspektionen säger nej till förslag om hemlig dataavläsning

Datainspektionen säger nej till regeringens förslag om att bland annat installera trojaner i misstänkta brottslingars datorer.

I november ifjol presenterade regeringens utredare Petra Lundh sitt förslag på hur grov organiserad brottslighet enklare ska kunna stävjas. Förslaget gick ut på att låta aktörer som Säpo och polisen få plantera in särskild mjukvara i misstänktas datorer, så kallad hemlig dataavläsning. Detta kan bland annat ske i form av så kallade trojaner.
Men förslaget kritiseras av Datainspektionen, som är den myndighet med ansvar för att skydda svenska medborgares integritet. Enligt Datainspektionen har regeringens förslag kraftigt underskattat integritetsrisken med hemlig dataavläsning.

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning föreslås få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen väsentligt underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten flaggar också för att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon”, skriver Datainspektionen i ett pressmeddelande.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!