Världsomfattande protester mot coronapolitiken utlysta den 15 maj

Coronarepressionen

publicerad 12 maj 2021
- av Isac Boman
Folksamlingen i Vasaparken efter "Första maj-tåget för frihet och sanning".

På lördag 15 maj är manifestationer i över 40 länder utlysta för frihet, fred och mänskliga rättigheter. Initiativet kommer från staden Kassel i Tyskland och går under namnet World Wide Demonstration 2.0 med huvudsyfte att protestera mot den totalitära coronapolitiken. I Sverige är städerna Malmö, Göteborg och Stockholm officiella värdar för evenemanget.

Manifestationerna som ägde rum 20 mars lockade stora folkmassor över i stort sett hela världen. Även i Malmö, Göteborg och Stockholm samlades hundratals personer trots massiva polisinsatser som försökte stoppa dem som begivit sig ut för att protestera mot coronapolitiken.

Evenemangen förväntas inte bli lika omfattande i Sverige som på andra håll i världen bland annat i och med Frihetsrörelsens relativt nyliga första-maj-protest med Filip Sjöström och Max Winter som huvudarrangörer. Detta i kombination med Länsstyrelsens underrättelseverksamhet och hot om höga viten som Nya Dagbladet rapporterade om förra veckan gör att arrangörerna för manifestationerna den 15 maj i nuläget väljer att vara anonyma, uppger man till NyD.

Manifestationerna riktar sig främst mot det tilltänkta systemet för vaccinationspass och medicinsk apartheid samt mot orimliga maktbefogenheter statsmakten tillskansat sig under coronakrisen i strid mot grundläggande fri- och rättigheter.

I Malmö och Göteborg startar evenemanget klockan 13 på Gustav Adolfs torg i både städerna. I Stockholm inleds det samma tid i Kungsträdgården.

”Vi står upp för vår frihet genom musik och dans. Ta med ett rött hjärta och ett fredligt och positivt budskap! Undvik att skapa trängsel och gå i mindre grupper. Behandla polis och medmänniskor med medkänsla.”, uppmanar Göteborgsarrangörerna inför lördagen.

”Varför du bör protestera emot pandemilagen? För att om den blir permanent så kan framtida regeringar (eller denna) stänga ner hela landet för vilket virus som helst. Varje höst, vinter och vår. Den makten ska ingen regering någonsin ha. Vi kanske har en ”snäll” regering nu men nästa regering kommer i så fall ha verktygen att totalt ödelägga landet. Pandemilagen ger alla framtida regeringar (och denna) oinskränkt och diktatorisk makt över folket. Detta går stick i stäv med själva fundamentet i vår grundlag – att all makt utgår ifrån folket. Därför måste den bort.”, skriver Stockholmsarrangörerna.

– Vi är där för att sprida glädje och kärlek och för att göra allmänheten uppmärksammade på vikten av att våra grundläggande friheter bevaras och respekteras i alla lägen, säger en person engagerad i evenemanget i Malmö om varför hon och hennes vänner tänker delta i evenemanget.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!