Utredning om presstödet möts med blandad respons

publicerad 11 september 2013

Under onsdagen lämnade Presstödskommittén in ett blocköverskridande betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M). Kommittén vill bland annat slopa reklamskatten och se en samdistribution av post och dagstidningar. 

En annan sak som kommittén kommit fram till är att tidningarna inte kommer att premieras för höga besökssiffror på webbsidorna. Samtidigt vill man behandla storstads- och landsortstidningar lika i presstödssystemet.

”Vi vill ta bort de ovannämnda hindren, och renovera driftstödet för de små tidningarna så att det underlättar och inte försvårar en övergång till elektronisk distribution och nya sätt att ta betalt för innehåll”, skriver kommittén på SvD Brännpunkt.

”Demokratiska värderingar”
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) är dock missnöjd över kommitténs förslag om presstödet. Det är punkten om att så kallade ”antidemokratiska” tidningar ska ha rätt till presstöd som kulturministern inte finner sig i.

– Det är ju inte säkert att det ska gå offentliga medel till tidningar i det här fallet som inte ställer sig bakom de demokratiska värderingar som vi har, säger hon i en intervju med Ekot.

Adelsohn Liljeroth får också uppbackning av ingen mindre än Presstödskommitténs egna ordförande Hans-Gunnar Axberger. Han instämmer i kulturministerns agenda med ”demokratiska värderingar” och öppnar för att utesluta oliktänkande tidningar från att få presstöd.

– Man måste ta viss hänsyn till grundläggande värden i vår demokrati. Jag tror inte att det i längden är hållbart att använda allmänna medel till att främja i allra värsta fall rasistisk propaganda eller publikationer som har som program att förneka förintelsen, säger Axberger till Ekot.

Skulle strida mot grundlagen
Helen Petterson (S), ledamot i utredningen, delar dock inte Hans-Gunnar Axberger och Lena Adelsohn Liljeroths vilja att låta myndigheter blanda sig i åsiktsfriheten.

Det är en trygghetsfaktor att vi inte börjar skruva i våra grundlagar så att enskilda myndigheter kan gå in och stoppa åsikter, säger hon till Ekot.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.