Uppehållstillstånd anses giltigt – trots falska grunder

publicerad 26 april 2019

Ett uppehållstillstånd skall anses vara giltigt, trots att det har tillkommit på falska grunder. Därför kan de män som åklagaren menar har organiserat omfattande människosmuggling i ett uppmärksammat rättsfall inte längre anses vara misstänkta. Åklagarens krav på drygt 13 miljoner kronor i kvarstad skall också avslås. Det fastställer Högsta domstolen i ett mycket oenigt beslut.

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren har under en längre tid bedrivit en förundersökning om grovt organiserande av människosmuggling. De två huvudmisstänkta har enligt utredningen under nästan fem år organiserat en verksamhet som går ut på att, mot betalning, främja att utlänningar reser till Sverige utan att ha rätt till det. Detta rapporterar Dagens Juridik.

Enligt åklagarna har de misstänkta systematiskt ”utnyttjat brister i Migrationsverkets system” och ”utlänningars utsatta situation”. Verksamheten har omsatt stora pengar och åklagarna begärde 13,3 miljoner kronor i så kallad kvarstad.

Norrköpings tingsrätt kom även fram till att en av de misstänkta männen var skäligen misstänkt för grovt organiserande av människosmuggling. Eftersom det kunde befaras att mannen på ett eller annat sätt kunde skaffa undan pengarna beslutade tingsrätten om kvarstad på 13,3 miljoner kronor.

Mannen överklagade beslutet till Göta hovrätt – som upphävde tingsrättens beslut. Hovrätten ansåg inte att mannen kunde misstänkas för grovt organiserande av människosmuggling. Både häktningen och beslutet om kvarstad upphävdes därför.

Riksåklagaren Anders Perklev överklagade hovrättens beslut till Högsta domstolen.

Högsta domstolen kommer nu fram till att man inte kan bortse från de utfärdade tillstånden som ”icke existerande” – även om de har meddelats på falska grunder. Med den utgångspunkten står det, enligt Högsta domstolen, i strid med lagens ordalydelse att anse att det skulle handla om grovt organiserande av människosmuggling. Högsta domstolen hänvisar också till legalitetsprincipen.

Högsta domstolen – med en majoritet bestående av justitieråden Sten Andersson, Petter Asp och Johnny Herre – avslår därför RÅ:s överklagande. Två justitieråd – Stefan Lindskog och Dag Mattsson – är skiljaktiga och anser att tillstånd som grundar sig på falska uppgifter inte är riktiga och är att likställa med att tillstånden överhuvudtaget inte existerar.

De skiljaktiga justitieråden vill därför fastställa tingsrättens beslut om kvarstad.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.