Svensk elbrist jagar bort företag

Energikrisen

publicerad 7 augusti 2022
- av Isac Boman
Elbolag
Elbrist råder i stora delar av landet.

Minst 24 svenska kommuner har de senaste åren tvingats tacka nej till nya företagsetableringar eftersom det råder elbrist. Detta leder i sin tur till förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter.

Skattefinansierade Ekot har gjort en kartläggning som visar att 24 av 163 svarande kommuner i närtid varit med om att man fått neka nya företag att etablera sig med motiveringen att det inte finns tillräckligt med elektricitet.

Kungsör med knappa 9000 invånare är en av dessa kommuner och har under de senaste åren tvingats säga nej till flera företag på grund av elbrist.

– Det är ofta som det inte är möjligt just effektmässigt, säger Ida-Maria Rydberg som är näringslivschef i Kungsörs kommun.

– Den senaste förfrågan var om en batterifabrik som hade gett 4 500 nya arbetstillfällen. Vi kan inte tillhandahålla den mängden el som fanns med i förfrågan, berättar hon vidare.

I en handfull av fallen handlar det om krävande datahallar eller batterifabriker som nekats, men i den övervägande delen av fallen är det mindre företag och tillverkningsindustrier som fått nej av kommunerna. Problemet är heller inte regionalt utan förekommer i såväl södra Skåne som norra Norrland.

– 2018 fick vi frågan om ett datacenter och 2021 om en fiskodling men de kunde inte etablera sig på grund av låg kapacitet. Totalt handlar det om 40 nya jobb som inte blev av. Om inte vi också kan växa när vi har möjlighet på grund av att vi inte får el så är det förödande, säger Bo Häggroth som är näringslivsstrateg i Överkalix.

Exakt hur mycket pengar kommunerna går miste om på grund av begränsningarna i elnätet framgår inte. Det är också oklart när eller om problemen kommer att åtgärdas – även om regeringen medger att elnätet måste bli ”mer flexibelt”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!