Starkt motstånd mot nytt skolförslag i Granloholm

publicerad 26 februari 2019
- av Per Nordin
Arkivbild

Sundsvalls kommun har lagt ett förslag till beslut om att slå ihop de två grundskolorna Sticksjö och Granloholms Skola. Om förslaget går igenom kommer det innebära att förskoleklass, klass 1 och klass 2 ska flyttas till Granloholms skola, medan klasserna 3-6 ska flyttas till Sticksjö skola.

Förslaget är tänkt att öka kvalitén och effektiviteten vilket kommer gynna alla menar kommunen. Förslaget som förväntas bli beslut onsdagen den 27 februari har dock fått massivt kritik från familjer i Granloholm.

Gruppen ”Rädda Granloholm” har på Facebook startat en namninsamling i syfte försöka bordlägga förslaget.

Familjerna oroar sig för att detta förslag ska leda till negativa konsekvenser för barnen. Man anser att det är en trygghet att ha barnen på en och samma skola och att det kommer bli jobbigt för barnen att tvingas byta skola i den åldern.

Tänkbara konsekvenser är att det blir mera elevtapp till friskolor, vår barns skolgång blir osäker, miljöproblem då det blir mer trafik mellan Östra och Västra Granloholm, mindre attraktivt familjeområde, minskad handel i Granloholms centrum med mer”, skriver gruppen i texten till namninsamlingen.

Enligt en riskanalys av kommunens förslag som genomfördes av rektorerna på Sticksjö och Granloholm skola, riskerar det nya förslaget om det går igenom att få ”ökad risk för ohälsa eller annan negativ påverkan” bland annat vad gäller ökad arbetsbörda, oro, stress, konflikter mellan olika grupperingar, osäkerhet bland medarbetare, möjlig ökad arbetsbelastning, olycksrisk pga fler transporter m.m.

Nya Dagbladet ringde Ulrika Segervald, verksamhetschef på Barn och utbildning, för att fråga vad hon anser om den kritik som uppkommit mot förslaget och riskerna som rektorerna befarar.

Segerval tror inte att förslaget kommer att påverka barnen negativt.

– Absolut man ska ta oron på allvar, men utifrån så som läget ser ut så tror vi att det är från förvaltningen, så är det här det bästa sättet att få en stabil och hållbar organisation och då kommer det att gynna eleverna.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!