Inrikes

Skolsköterska vaccinerade överkänslig elev – hade kunnat leda till döden

En elev på en friskola i Göteborg vaccinerades av skolsköterskan trots att det stod i elevens journaler att denne hade allergier och absolut inte ska utsättas för vaccin. Hade en allergisk reaktion uppstått så hade eleven kunnat dö.

Misstaget uppdagades efter att friskolans ordinarie skolsköterska gått igenom journalen för den vikarierande skolsköterskans arbete och upptäckte där flera brister som sedermera anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg.
Eleven som vaccinerats trots att det i dennes journal tydligt framgått att detta var farligt, skulle inte heller ha kunnat behandlas med adrenalinpenna om en allergisk chock hade uppstått. Alla adrenalinpennor utgångna – trots att sköterskan påstått att de var färska, skriver Göteborg Direkt.

Vikarien brast även i övrigt och vaccinerade flera elever utan läkarordination. Vissa elever vaccinerades trots att sköterskan fyllt i att de redan fått vaccin och andra där hon fyllt i att de inte fått vaccin. 8 av 20 elever i en klass fick också fel vaccin. Vikarien hade dessutom struntat i att genomföra planerade längd- rygg- och synkontroller på flera av skolans elever.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!