SD lyfte konferens om covidvaccinets effekter i regionfullmäktige

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 15 februari 2023
- av Sofie Persson
Tv: Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm. Th: Martin Siltanen von Bell (SD).

Ledamoten Martin Siltanen von Bell (SD) ställde frågan till Stockholms regionfullmäktiges styrande huruvida man följt den internationella forskarkonferensen angående covidvaccinet och dess effekter som hölls i januari. Talla Alkurdi (S) svarade med att hon inte går på event anordnade av “vaccinkritiker” och att hon står för den “medicinska vetenskapen”.

Det var under 21-22 januari i år som Läkaruppropet höll den internationella konferensen Pandemic Strategies om corona och covidvaccin i Stockholm. Åtskilliga forskare och experter i ämnet deltog och diskuterade bland annat effekter och biverkningar av läkemedelsjättarnas preparat.

Förra veckan tog Martin Siltanen von Bell upp konferensen  vid sammanträdesförhandlingarna i regionfullmäktige i Stockholm och frågade de styrande om de bevakat eventet. Han konstaterade att deltagarantalet var omkring 1000 personer och att det fanns välkända forskare som talade under de två dagarna som eventet hölls.

Socialdemokraten Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm, gick hårt åt von Bells fråga och menade att man inte vill delta på en konferens anordnad av ”vaccinkritiker”.

Vi kände inte ens till konferensen, men en efterforskning har visat att den anordnas av en sammanslutning av vaccinkritiker och inte någon officiell institution eller etablerad vetenskaplig organisation, sade hon.

Siltanen von Bell berättade vidare att det framkom intressant information angående spikproteinerna i covidvaccinen som bland annat kan ha ett samband med de minskade antalet födslar som skett sedan 2021.

Vid obduktioner har man sett att spikproteinerna ansamlats i testiklar och i äggstockar och med det i åtanke så har vi kunnat konstatera att de globala antalet födslar minskat rejält sedan 2021 enligt SCB, sade Siltanen von Bell.

Alkurdi var dock tydlig med att hon inte kommer att delta i forskarkonferenser som von Bell “redogör för”, eftersom hon står för den “medicinska vetenskapen”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!