Inrikes

Satanister erkänns som trossamfund i Sverige

För några veckor sedan meddelade den statliga myndigheten Kammarkollegiet att Satanistiska samfundet med ett hundratal anhängare nu godkänts som registrerat trossamfund. Det rapporterar tidningen Dagen.

Efter att kyrkan skildes från staten år 2000 har den svenska staten strävat mot en mer likvärdig behandling av övriga trossamfund. Kravet för att få bli ett registrerat trossamfund är bland annat att man ska ordna gudstjänster. Om satanism för gemene man är förknippat med djävulsdyrkan och djuroffer vill samfundet peka på något annat, med en lära som handlar om att sätta jaget i centrum. Gruppen ägnar sig även åt vissa ritualer, som avdop och ”åkallande av Lucifer och Lilith”.
Satanistiska samfundet har enligt egna uppgifter ett hundratal anhängare i Sverige. Rörelsen har sitt ursprung i ”The Satanic Temple”, en politisk aktivistgrupp från Massachusetts i USA, och är en svensk avdelning inom det världsomspännande nätverket “Global Order of Satan”. Grundare av det svenska satanistsamfundet är det gifta paret Erik och Jenny Hedin från Stockholm, som ser Satan som en symbol och en förebild som den eviga rebellen som säger emot auktoriteter.

Människan är perfekt som hon är, vi behöver inte lyssna på andra utan kan tro på oss själva. Det handlar även om att ifrågasätta godtyckliga normer och auktoriteter, säger Jenny Hedin.

Samfundets Facebooksida visar en ideologisk profilering inte helt olikt en socialistisk, liberal eller modernistiskt humanistisk – bland annat med stark kritik mot barnmorskor som vägrar utföra aborter och upplyftande av social rättvisa, ett vetenskapligt förhållningssätt och en sekulär stat. Under Prideveckan i Stockholm anordnade gruppen ett seminarium om behovet av satanistisk feminism, och bland moderrörelsens sociala projekt kan nämnas en liknande kampanjaktion genom utdelning av mensskydd  under sloganen ”Menstruatin’ with Satan”.

För att få ett samfund godkänt får namnet heller inte ”strida mot goda seder eller allmän ordning”, vilket Kammarkollegiet alltså bedömer att Satanistiska samfundet uppfyllt.

 


Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 

Källa: Dagen

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!